DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

"Osvedčenie o politickej zrelosti". Sejm si 450. výročie Lublinskej únie pripomenul uznesením

1. júla 1569 bol na generálnom sejme v Lubline podpísaný Akt o únii Litovského veľkokniežatstva a Poľského kráľovstva. Vzniknuté Poľsko-litovské spoločenstvo sa stalo jedným z najmocnejších politických celkov v Európe. Pri príležitosti 450. výročia tejto udalosti prijali poslanci EP počas 82. plenárneho zasadnutia aklamáciou osobitné uznesenie. V uznesení sa zdôrazňuje, že poľsko-litovská únia umožnila vznik jedinečného štátneho zriadenia a bola jednou z najdôležitejších udalostí storočia na kontinente.

"Akt uzavretia únie bol dôkazom nielen praktickej realizácie myšlienok renesancie, ale aj inovatívneho právneho myslenia a svedectvom politickej vyspelosti politických elít oboch štátov," uvádza sa v rezolúcii.

Sejm v dokumente zdôraznil, že aktom Lublinskej únie vzniklo "mnohonárodnostné a mnohonáboženské spoločenstvo, postavené na republikánskych hodnotách, myšlienke tolerancie, politických rokovaniach a vzájomnom rešpekte", pričom "Rzeczpospolita poľsko-litovská sa stala mostom medzi Východom a Západom, útočiskom demokracie a skutočným Antemurale Christianitatis".

Poslanci tiež vyjadrili nádej, že tradície formovania politickej identity a parlamentnej kultúry občanov bývalého Poľsko-litovského spoločenstva zaujmú v dejinách parlamentarizmu v Litve a Poľsku svoje dôstojné miesto.

Predseda Seimasu Litovskej republiky Viktoras Pranckietis v osobitnom posolstve pripravenom pri príležitosti 450. výročia Lublinskej únie zdôraznil, že tento akt je svedectvom jedinečnej politickej dohody medzi dvoma štátmi. - Riešenia Únie založené na multikultúrnej a mnohonárodnostnej tradícii Jagelovskej monarchie boli inovatívne a vybudovali jeden z najsilnejších štátov na kontinente. 450. výročie Lublinskej únie je vynikajúcim svedectvom jednoty, ktorá nás spája," povedal predseda litovského parlamentu v nahrávke, ktorá bola prezentovaná v plenárnej sále.


Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah