ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

"Osvědčení o politické vyspělosti". Sejm připomněl 450. výročí Lublinské unie usnesením.

1. července 1569 byl na generálním sejmu v Lublinu podepsán Akt o unii Litevského velkoknížectví a Polského království. Vzniklá Rzeczpospolita polsko-litevská se stala jedním z nejmocnějších politických útvarů v tehdejší Evropě. U příležitosti 450. výročí této události přijali poslanci Evropského parlamentu na 82. plenárním zasedání aklamací zvláštní usnesení. Rezoluce zdůrazňuje, že polsko-litevská unie umožnila vznik jedinečného státního útvaru a byla jednou z nejdůležitějších událostí století na kontinentu.

"Uzavření unie bylo nejen důkazem praktického naplnění myšlenek renesance, ale také novátorského právního myšlení a svědectvím politické vyspělosti politických elit obou států," uvádí se v rezoluci.

Sejm v dokumentu zdůraznil, že aktem Lublinské unie vzniklo "mnohonárodnostní a mnohonáboženské společenství, postavené na republikánských hodnotách, myšlence tolerance, politickém jednání a vzájemném respektu", zatímco "Rzeczpospolita polsko-litevská se stala mostem mezi Východem a Západem, útočištěm demokracie a skutečným Antemurale Christianitatis".

Poslanci také vyjádřili naději, že tradice formování politické identity a parlamentní kultury občanů bývalého Rzeczpospolité zaujmou své právoplatné místo v dějinách parlamentarismu Litvy a Polska.

Předseda Seimasu Litevské republiky Viktoras Pranckietis ve zvláštním poselství připraveném k 450. výročí Lublinské unie zdůraznil, že tento akt je svědectvím jedinečné politické dohody mezi dvěma státy. - Řešení Unie, která vycházela z multikulturní a mnohonárodnostní tradice jagellonské monarchie, byla inovativní a vybudovala jeden z nejmocnějších států na kontinentu. 450. výročí Lublinské unie je skvělým důkazem jednoty, která nás spojuje," uvedl předseda litevského parlamentu v záznamu, který byl představen v plenárním sále.


Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah