POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

77 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i osuwisk na Podkarpaciu

Do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył w Rzeszowie promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

– Województwo podkarpackie otrzymuje prawie 77 mln zł – z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizacji osuwisk – powiedział sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.  Wiceminister podkreślił, że wsparcie działań samorządów ze strony państwa jest kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców. Podziękował również starostom, burmistrzom i wójtom za sprawne przygotowanie wniosków. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart dodała, że dzięki promesom, które w ostatnich latach trafiły na Podkarpackie udało się naprawić  ponad 673 km dróg gminnych i powiatowych oraz 218 przepustów i obiektów mostowych.

Podczas  uroczystości promesy odebrali przedstawiciele 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

W wydarzeniu wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko, Bogdan Rzońca, Zbigniew Chmielowiec i Andrzej Szlachta, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz reprezentanci podkarpackich gmin i powiatów.

List do uczestników skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który wyraził przekonanie, że dzięki przyznanym dotacjom zostanie odbudowana i przywrócona infrastruktura zniszczona wskutek klęsk żywiołowych. “ufam, że działania te będą dobrze służyły lokalnej społeczności” – napisał marszałek.

LIST

Przyznane środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone będą na:

  1. Dofinansowanie realizacji zadań związanych z remontem i odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Promesy otrzymały 43 jednostki samorządu terytorialnego (w tym 5 powiatów i 38 gmin) na kwotę ponad 56 mln zł. Z powyższych środków jednostki planują m. in. odbudować, wyremontować ponad 97 km dróg oraz 25 obiektów mostowych i przepustów.

2. Dofinansowanie zadań własnych polegających na odbudowie infrastruktury publicznej zniszczonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Promesy otrzymało 17 jednostek samorządu terytorialnego (w tym 8 powiatów i 9 gmin) na kwotę ponad 20,5 mln zł. Środki pozwolą na sfinansowanie wszystkich zgłoszonych przez jst. do realizacji w br. zadań, tj. 14 dokumentacji oraz wykonanie 12 właściwych prac zabezpieczającychosuwiska.

Łącznie w latach 2016-2018 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Wojewody Podkarpackiego, przekazał jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych w łącznej wysokości ponad 270mln zł na realizację 970 zadań.

W ramach tych środków, w szczególności:

  • wyremontowano, odbudowano lub przebudowano:
  • ponad 673 km dróg gminnych i powiatowych,
  • 218 przepustów i obiektów mostowych na drogach gminnych i powiatowych,
  • sfinansowano opracowanie 55 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów budowlanych,
  • sfinansowano 29 właściwych prac zabezpieczających tereny zagrożone osuwiskami.

 

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści