ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

77 milionů PLN na odstraňování následků přírodních katastrof a sesuvů půdy v Podkarpatském vojvodství.

Samosprávy v Podkarpatské Rusi obdrží 77 milionů PLN. Náměstek ministra vnitra a správy Jarosław Zieliński předal v Rzeszowě sliby na realizaci úkolů v oblasti odstraňování následků přírodních katastrof a sesuvů půdy.

- Podkarpatské vojvodství obdrží téměř 77 milionů PLN - z toho 56 milionů PLN na rekonstrukci silnic, propustků a mostů a více než 20 milionů PLN na stabilizaci sesuvů. - řekl státní tajemník Ministerstva vnitra a správy Jarosław Zieliński během slavnostního ceremoniálu na Úřadu Podkarpatského vojvodství v Rzeszowě. Náměstek ministra zdůraznil, že podpora činnosti místních samospráv ze strany státu je nesmírně důležitá pro zlepšení kvality života obyvatel. Poděkoval také starostům, primátorům a starostkám obcí za efektivní přípravu žádostí. Podkarpatská hejtmanka Ewa Leniartová dodala, že díky příslibům, které dostala v posledních letech, se Podkarpatsku podařilo opravit více než 673 km obecních a okresních silnic a 218 propustků a mostních objektů.

Na slavnostním ceremoniálu přijali sliby zástupci 58 místních samospráv, z toho 46 obcí a 12 okresů. Finanční prostředky budou použity na realizaci 183 úkolů.

Akce se zúčastnili podkarpatští poslanci Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko, Bogdan Rzońca, Zbigniew Chmielowiec a Andrzej Szlachta, zástupce maršálka Podkarpatského vojvodství Piotr Pilch a představitelé podkarpatských obcí a okresů.

Dopis účastníkům adresoval předseda Sejmu Marek Kuchciński, který vyjádřil přesvědčení, že díky uděleným grantům bude obnovena a zrekonstruována infrastruktura poškozená přírodními katastrofami. "Věřím, že tato opatření budou místní komunitě dobře sloužit," napsal předseda parlamentu.

SEZNAM

Přidělené prostředky, které pocházejí ze zvláštní rezervy státního rozpočtu, budou použity na:

  1. Financování provádění úkolů spojených s opravou a rekonstrukcí infrastruktury poškozené v důsledku událostí, které mají znaky přírodní katastrofy.

Sliby byly dány 43 místních samospráv (včetně 5 okresů a 38 obcí) za částku ve výši více než 56 milionů PLN. Jednotky mimo jiné plánují využít výše uvedené finanční prostředky na rekonstrukci, obnovu více než 97 km silnice a 25 mosty a propustky.

2. dotování vlastních úkolů obnovy veřejné infrastruktury poškozené sesuvy půdy.

Směnky byly uděleny 17 místních samospráv (včetně osmi okresů a devíti obcí) ve výši více než 20,5 milionu PLN. Tyto prostředky umožní financovat všechny úkoly předložené místními orgány. které mají být provedeny v letošním roce, tj. 14 dokumentace a provedení 12 vhodné bezpečnostní prácesesuvy půdy.

Celkem v letech 2016-2018 Ministr vnitra a správy na žádost podkarpatského hejtmana poskytl územním samosprávným celkům účelové dotace ze státního rozpočtu na odstraňování následků živelních pohrom a sesuvů půdy v celkové výši 1,5 milionu korun. více než 270PLN na realizaci 970 úkolů.

V rámci těchto opatření zejména:

  • renovované, přestavěné nebo rekonstruované:
  • nad 673 km obecní a okresní silnice,
  • 218 propustky a mosty na obecních a okresních silnicích,
  • byly poskytnuty finanční prostředky na vývoj 55 geologicko-inženýrské dokumentace a stavebních projektů,
  • Financováno 29 vhodné práce na zajištění oblastí ohrožených sesuvy půdy.

 

zdroj: Podkarpatský vojvodský úřad v Rzeszowě

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah