DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

77 miliónov PLN na odstraňovanie následkov prírodných katastrof a zosuvov pôdy v Podkarpatskom vojvodstve

77 miliónov PLN pôjde samosprávam v Podkarpatskej Rusi. Námestník ministra vnútra a správy Jaroslaw Zieliński odovzdal v Rzeszowe zmenky na plnenie úloh súvisiacich s odstraňovaním následkov prírodných katastrof a zosuvov pôdy.

- Podkarpatské vojvodstvo dostane takmer 77 miliónov PLN - z toho 56 miliónov PLN na rekonštrukciu ciest, priepustov, mostov a viac ako 20 miliónov PLN na stabilizáciu zosuvov. - povedal štátny tajomník ministerstva vnútra a správy Jarosław Zieliński počas slávnostného ceremoniálu na úrade Podkarpatského vojvodstva v Rzeszowe. Námestník ministra zdôraznil, že podpora štátu aktivitám samospráv je mimoriadne dôležitá z hľadiska zlepšenia kvality života obyvateľov. Zároveň poďakoval starostom, primátorom a starostom obcí za efektívnu prípravu žiadostí. Podkarpatská vojvodkyňa Ewa Leniart dodala, že vďaka prísľubom z posledných rokov sa podarilo opraviť viac ako 673 km obecných a okresných ciest a 218 priepustov a mostných objektov na Podkarpatsku.

Počas slávnostného ceremoniálu prijali sľuby zástupcovia 58 samosprávnych jednotiek vrátane 46 obcí a 12 okresov. Spolufinancovanie bude vyčlenené na realizáciu 183 úloh.

Na podujatí sa zúčastnili podkarpatskí poslanci Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko, Bogdan Rzońca, Zbigniew Chmielowiec a Andrzej Szlachta, zástupca maršálka Podkarpatskej Rusi Piotr Pilch a zástupcovia podkarpatských obcí a okresov.

List účastníkom adresoval predseda Sejmu Marek Kuchciński, ktorý vyjadril presvedčenie, že vďaka udeleným grantom bude obnovená a zrekonštruovaná infraštruktúra poškodená prírodnými katastrofami. "Verím, že tieto opatrenia budú dobre slúžiť miestnej komunite," napísal predseda parlamentu.

ZOZNAM

Pridelené finančné prostriedky pochádzajúce z osobitnej rezervy štátneho rozpočtu sa použijú na:

  1. Dotácia na vykonávanie úloh súvisiacich s opravou a rekonštrukciou infraštruktúry zničenej v dôsledku udalostí, ktoré majú znaky prírodnej katastrofy.

Zmenky boli udelené 43 samosprávnych jednotiek (vrátane 5 okresov a 38 obcí) na sumu viac ako 56 miliónov PLN. Z týchto prostriedkov plánujú jednotky okrem iného prestavať, zrekonštruovať viac ako 97 km cesty a 25 mosty a priepusty.

2. spolufinancovanie vlastných úloh spočívajúcich v rekonštrukcii verejnej infraštruktúry poškodenej zosuvmi pôdy.

Zmenky boli prijaté 17 samosprávnych jednotiek (vrátane 8 okresov a 9 obcí) vo výške viac ako 20,5 milióna PLN. Finančné prostriedky umožnia financovanie všetkých úloh predložených miestnymi samosprávami, t. j. Tieto rozpočtové prostriedky umožnia financovať všetky úlohy, ktoré miestne orgány predložili na realizáciu v tomto roku, t. j. 14 dokumentácia a vykonanie 12 príslušná práca v oblasti ochranyzosuvy pôdy.

Spolu v rokoch 2016-2018 Minister vnútra a správy na základe žiadosti podkarpatského gubernátora poskytol územným samosprávnym celkom účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na odstraňovanie následkov živelných pohrôm a zosuvov pôdy v celkovej výške viac ako 270EUR na realizáciu 970 úloh.

V rámci týchto opatrení najmä:

  • renovované, rekonštruované alebo prestavané:
  • nad 673 km obecné a okresné cesty,
  • 218 priepustov a mostných objektov na obecných a okresných cestách,
  • vývoj 55 geologicko-inžinierska dokumentácia a stavebné projekty,
  • financované 29 vhodné práce na zabezpečenie oblastí ohrozených zosuvmi pôdy.

 

zdroj: Podkarpatský vojvodský úrad v Rzeszowe

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah