POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Regietowie

Wyzwania środowiskowe regionu, współpraca samorządowa oraz kultura i architektura regionu to tematy Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat”, która w sobotę 15 czerwca odbyła się w Regietowie w woj. podkarpackim. Wzięli w niej udział politycy oraz przedstawiciele świata nauki i kultury z regionu karpackiego – w tym ze Słowacji, Węgier i Rumunii. Gospodarzem spotkania była poseł Barbara Bartoś. Natomiast współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. To druga edycja spotkania z tego cyklu w Regietowie. Poprzednie odbyło się w przed rokiem.

Otwierając spotkanie Barbara Bartoś odniosła się do zaangażowania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w tworzeniu marki „Europa Karpat” oraz aktywnym jej promowaniu poprzez organizację cyklu różnorodnych wydarzeń. – Oczywiście ta najważniejsza konferencja „Europa Karpat” jest organizowana na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Co roku mamy też przyjemność spotykać się w Przemyślu lub Krasiczynie. Od ubiegłego roku w tę mapę wpisał się Regietów – powiedziała poseł.

Pierwszy panel Konferencji poświęcono wyzwaniom środowiskowym regionu Karapat, czyli przede wszystkim ochronie przyrody oraz ekologii. Paneliści podkreślali szczególnie aspekt wspólnotowy, sprzyjający jednoczeniu wysiłków wielu różnych małych społeczności położonych na terenach transgranicznych. Podkreślono także rolę turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki militarnej, która – ze względu na historię regionu – zajmuje ważne miejsce w jego ofercie kulturalnej.

W drugim panelu Konferencji uczestnicy rozmawiali o współpracy samorządowej w kilku wymiarach – bezpieczeństwa, infrastruktury oraz rozwoju. Przywołano kilka ważnych dla Karpat inicjatyw na poziomie europejskim takich, jak Deklaracja Karpacka, podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2018 roku przez Słowację, Węgry, Ukrainę i Polskę. Otwiera ona możliwość rozpoczęcia prac nad przygotowaniem makroregionalnej strategii dla Karpat na forum Unii Europejskiej oraz na ściślejszą współpracę krajów regionu w wielu obszarach.

Ostatni panel spotkania, zatytułowany „Kultura i architektura”, koncentrował się na kwestiach rozwoju zrównoważonej turystyki kulturowej regionu Karpat oraz jego dziedzictwa przyrodniczego, bogactwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektu architektonicznego, krajobrazowego oraz wieloetniczności. Natomiast tym, co łączy te poszczególne elementy jest kultura wołoska wspólna wszystkim ludom Karpat, stanowiąca bardzo silne spoiwo umożliwiające wzajemny dialog i budowanie relacji. Ekosystem bowiem nie dotyczy tylko przyrody, ale również, a może przede wszystkim, ludzi i tworzonych przez nich społeczności.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. prof. Stelian Alexandru Borz z Uniwersytetu Transylwańskiego, Pani Adrienne Kormendy – Konsul Generalna Republiki Węgierskiej, Pan Jan Hudacky – były Deputowany do Parlamentu Słowacji, prof. Viliam Pichler – Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu na Słowacji, prof. Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej – członek Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska, prof. Stanisław Małek – Kierownik Zakładu Ekologii Lasu i Rekultywacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – Politechnika Krakowska.

CIS

fot. Marta Olejnik

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści