DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Medzinárodná konferencia "Európa Karpát" v Regietówe

Environmentálne výzvy regiónu, spolupráca miestnych samospráv a kultúra a architektúra regiónu boli témami medzinárodnej konferencie "Európa Karpát", ktorá sa konala v sobotu 15. júna v Regietówe v Podkarpatskom vojvodstve. Zúčastnili sa na ňom politici a predstavitelia vedy a kultúry z karpatského regiónu - vrátane Slovenska, Maďarska a Rumunska. Hostiteľkou stretnutia bola poslankyňa Európskeho parlamentu Barbara Bartoś. Regionálne riaditeľstvo štátnych lesov bolo spoluorganizátorom konferencie. Toto je druhý ročník tejto série stretnutí v Regietówe. Predchádzajúci ročník sa konal minulý rok.

V úvode stretnutia Barbara Bartoś pripomenula angažovanosť predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského pri vytváraní značky "Európa Karpát" a jej aktívnu propagáciu organizovaním série rôznych podujatí. - Samozrejme, že táto najdôležitejšia konferencia "Európa Karpát" sa organizuje na Hospodárskom fóre v Krynici. Každoročne sa stretávame aj v Przemyśli alebo Krasiczyne. Od minulého roka je Regietów súčasťou tejto mapy - povedal poslanec.

Prvý panel konferencie bol venovaný environmentálnym výzvam regiónu Karapat, konkrétne ochrane prírody a ekológii. Účastníci diskusie zdôraznili najmä komunitný aspekt, ktorý pomáha zjednotiť úsilie mnohých rôznych malých spoločenstiev nachádzajúcich sa v cezhraničných oblastiach. Zdôraznila sa aj úloha cestovného ruchu s osobitným dôrazom na vojenský cestovný ruch, ktorý vzhľadom na históriu regiónu zaujíma dôležité miesto v jeho kultúrnej ponuke.

V druhom paneli konferencie účastníci diskutovali o spolupráci miestnych samospráv v niekoľkých dimenziách - bezpečnosť, infraštruktúra a rozvoj. Pripomenuli sa viaceré dôležité iniciatívy pre Karpaty na európskej úrovni, ako napríklad Karpatská deklarácia, ktorú počas hospodárskeho fóra v Krynici v roku 2018 podpísali Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko. Otvára možnosť začať pracovať na príprave makroregionálnej stratégie pre Karpaty na fóre Európskej únie a na užšej spolupráci krajín regiónu v mnohých oblastiach.

Posledný panel stretnutia s názvom "Kultúra a architektúra" bol zameraný na otázky udržateľného rozvoja kultúrneho cestovného ruchu v karpatskom regióne a jeho prírodného dedičstva, kultúrneho bohatstva s osobitným dôrazom na architektonický aspekt, krajinu a multietnicitu. To, čo však tieto rôzne prvky spája, je valašská kultúra spoločná pre všetky národy Karpát, ktorá je veľmi silným putom umožňujúcim vzájomný dialóg a budovanie vzťahov. Ekosystém nie je len o prírode, ale aj, alebo možno predovšetkým, o ľuďoch a spoločenstvách, ktoré vytvárajú.

Medzi účastníkmi podujatia boli prof. Stelian Alexandru Borz zo Sedmohradskej univerzity, pani Adrienne Kormendy - generálna konzulka Maďarskej republiky, pán Ján Hudacký - bývalý poslanec NR SR, prof. Viliam Pichler - dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene na Slovensku, Prof. Zbigniew Myczkowski z Technickej univerzity v Krakove - člen Rady pre ochranu prírody ministra životného prostredia, Prof. Stanisław Małek - vedúci Katedry ekológie lesa a meliorácií Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Dr. ing. Krzysztof Wielgus - Technická univerzita v Krakove.

CIS

Foto: Marta Olejnik

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah