ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Mezinárodní konference "Evropa Karpat" v Regietowě

Ekologické problémy regionu, spolupráce místních samospráv a kultura a architektura regionu byly tématy mezinárodní konference "Evropa Karpat", která se konala v sobotu 15. června v Regietówě v Podkarpatském vojvodství. Zúčastnili se jí politici a zástupci vědy a kultury z karpatského regionu - včetně Slovenska, Maďarska a Rumunska. Hostitelkou setkání byla poslankyně Evropského parlamentu Barbara Bartoś. Regionální ředitelství státních lesů bylo spoluorganizátorem konference. Jedná se o druhý ročník této série setkání v Regietowě. Předchozí ročník se konal v loňském roce.

Barbara Bartoś při zahájení setkání připomněla zapojení předsedy Sejmu Marka Kuchcińského do vytváření značky "Evropa Karpat" a její aktivní propagaci prostřednictvím pořádání řady různých akcí. - Tato nejvýznamnější konference "Evropa Karpat" se samozřejmě koná na Ekonomickém fóru v Krynici. Každoročně se také rádi setkáváme v Przemyślu nebo Krasiczynu. Od loňského roku je Regietów součástí této mapy - řekl poslanec.

První panel konference byl věnován environmentálním výzvám regionu Karapat, konkrétně ochraně přírody a ekologii. Účastníci diskuse zdůraznili zejména komunitní aspekt, který pomáhá sjednotit úsilí mnoha různých malých obcí nacházejících se v přeshraničních oblastech. Zdůrazněna byla také úloha cestovního ruchu se zvláštním důrazem na vojenskou turistiku, která vzhledem k historii regionu zaujímá v jeho kulturní nabídce významné místo.

Ve druhém panelu konference účastníci diskutovali o spolupráci místních samospráv v několika dimenzích - bezpečnost, infrastruktura a rozvoj. Bylo připomenuto několik důležitých iniciativ pro Karpaty na evropské úrovni, například Karpatská deklarace, kterou v roce 2018 během hospodářského fóra v Krynici podepsaly Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Polsko. Otevírá možnost zahájit práce na přípravě makroregionální strategie pro Karpaty na fóru Evropské unie a na užší spolupráci zemí regionu v mnoha oblastech.

Poslední panel setkání s názvem "Kultura a architektura" se zaměřil na otázky udržitelného rozvoje kulturního cestovního ruchu v karpatském regionu a jeho přírodního dědictví, kulturního bohatství se zvláštním důrazem na architektonický aspekt, krajinu a multietnicitu. To, co však tyto různé prvky spojuje, je valašská kultura společná všem karpatským národům, která je velmi silným poutem umožňujícím vzájemný dialog a budování vztahů. Ekosystém není jen o přírodě, ale také, nebo možná především, o lidech a společenstvích, která vytvářejí.

Mezi účastníky akce byli prof. Stelian Alexandru Borz ze Sedmihradské univerzity, paní Adrienne Kormendy - generální konzulka Maďarské republiky, pan Jan Hudacký - bývalý poslanec slovenského parlamentu, prof. Viliam Pichler - děkan Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolenu na Slovensku, Prof. Zbigniew Myczkowski z Technické univerzity v Krakově - člen Rady pro ochranu přírody ministra životního prostředí, Prof. Stanisław Małek - vedoucí Katedry ekologie lesa a meliorací Zemědělské univerzity v Krakově, Dr. ing. Krzysztof Wielgus - Technická univerzita v Krakově.

CIS

Foto: Marta Olejnik

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah