POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Europa Karpat zaproszenie do dyskusji

Szanowni Państwo,

            w dniach 21-23 lutego 2020 r., w Krasiczynie i w Przemyślu odbyła się XXVI Konferencja Europa Karpat organizowana przez Sejm RP, przy współpracy m.in. z Instytutem im. W. Felczaka, Euroregionem Karpackim i Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

            Zaproszeni goście z kilkunastu państw Europy Środkowej i Wschodniej omawiali aktualną problematykę i perspektywy współpracy. Dyskusje dotyczyły podstawowych problemów społeczeństw Regionu Karpat oraz zagadnień mających także wymiar ogólnoeuropejski. Debaty rozpoczęły się od fundamentalnych spraw kształtu Unii Europejskiej, jej obecnego stanu oraz projektów przekształceń.

            Ministrowie komunikacji kilku państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz eksperci dyskutowali o infrastrukturze transportowej i funkcjonowaniu komunikacji na całym obszarze Trójmorza, szczególnie wnikliwie omawiając realizację takich przedsięwzięć, jak Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, Centralny Port Komunikacyjny… Ministrowie rozwoju omawiali działania na rzecz Strategii Karpackiej. Rozmawiano również o Grupie Wyszehradzkiej w przededniu 30. rocznicy jej powstania. Nadal nasze cztery państwa łączą wspólne interesy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, turystyki, a dotychczasowe doświadczenia udowodniły, że wspólne działania są skuteczniejsze. Przedstawiono także dorobek intensywnej współpracy parlamentarnej w Europie Środkowej i Wschodniej.

            Tegoroczna Konferencja Europa Karpat wzbogaciła się o nowe zagadnienia – wkraczając na tereny kultury, która jest podstawą bytu narodów Regionu Karpat oraz czynnikiem umożliwiającym ich zbliżenie i skuteczne współdziałanie w sytuacji europejskiej i globalnej rywalizacji.

            Dyskutowano więc o systemach wartości funkcjonujących w Europie Środkowej i Wschodniej, o zagrożeniach aksjologicznych i czynnikach ożywiających wartości. Prezentowano wybitne postaci, które z powodzeniem realizowały wartości, wywierając wpływ na procesy odzyskania wolności zbiorowej i osobowej oraz budowania wartościowej rzeczywistości po obaleniu komunistycznego totalitaryzmu. Z zagadnieniami światopoglądowymi i kulturowymi ściśle związany był panel poświęcony wybitnemu filozofowi angielskiemu Rogerowi Scrutonowi, przyjacielowi narodów środkowoeuropejskich – myślicielowi, który bywał w Krasiczynie i któremu wiele zawdzięczamy.

            Nowe pomysły do bogatej tradycji Konferencji Europa Karpat wprowadziły spotkania dyskusyjne i towarzyszące imprezy I Międzynarodowego Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza”, które odbyło się w Przemyślu, w pierwszym dniu XXVI Konferencji Europa Karpat.

Szanowni Państwo,

            ponieważ otrzymujemy szereg konkretnych propozycji na przyszłość, proponujemy rozpoczęcie dyskusji o współpracy w Europie Środkowej i w Europie Karpat. Zapraszamy więc do refleksji, czym dla każdego z nas jest Europa Karpat, co udało się osiągnąć i przed jakimi stoimy wyzwaniami: Co dalej? Jak dalej? Dlaczego dalej? I o kim warto pamiętać?

            Czy mamy konkretne wizje dotyczące roku 2020, roku później i – w perspektywie najbliższego pokolenia – co miałoby się stać, aby szeroko pojęta Europa Środkowa mogła zostać sobą, mogła stać się pełnoprawną częścią UE i stała się tyle zwornikiem Europy i Azji, ile kotwicą świata, gdzie rodzina, naród/wspólnota, religia, prawa obywatela etc. są najważniejsze.

            Materiały zamierzamy publikować na stronie internetowej www.marekkuchcinski.pl., w zakładce Europa Karpat, a także rozszerzyć dyskusję za pośrednictwem zainteresowanych mediów i portali internetowych. Adres do korespondencji: [email protected]. Będą one także pomocne w przygotowaniu następnych konferencji i spotkań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

          Marek Kuchciński

Przewodniczący Karpackiego

    Zespołu Parlamentarnego,

marzec 2020

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści