MAREK KUCHCIŃSKI

ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Karpatská Evropa Výzva k diskusi

Dámy a pánové,

            Ve dnech 21.-23. února 2020 se v Krasiczyně a Přemyšlu konala XXVI. konference Evropa Karpat, kterou uspořádal Sejm Polské republiky ve spolupráci mj. s Institutem W. Felczaka, Karpatským euroregionem a Národním muzeem v Přemyšlu.

            Pozvaní hosté z několika zemí střední a východní Evropy diskutovali o aktuálních otázkách a perspektivách spolupráce. Diskuse se týkaly základních problémů společností karpatského regionu a otázek, které mají i celoevropský rozměr. Debaty začaly základními otázkami podoby Evropské unie, jejího současného stavu a projektů její transformace.

            Ministři komunikací několika zemí Ministři dopravy a odborníci ze střední a východní Evropy jednali o dopravní infrastruktuře dopravní infrastruktury a fungování komunikací v celé oblasti Trojměstí, zejména o realizaci projektů jako Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, Centrální komunikační přístav... Ministři pro rozvoj jednali o aktivitách pro Karpatská strategie. V předvečer zasedání Visegrádské skupiny se také diskutovalo o tom. 30. výročí jejího založení. Naše čtyři země stále spojují společné zájmy. Naše čtyři země stále spojují společné zájmy v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu. zkušenosti prokázaly, že společné akce jsou účinnější. Na stránkách Úspěchy intenzivní parlamentní spolupráce ve střední a východní Evropě Východní Evropa byly rovněž prezentovány.

            Letošní konference Evropa Karpat Letošní ročník konference Evropa Karpat byl obohacen o nová témata - vstup do oblasti kultury, což je základem existence národů v karpatské oblasti a faktorem. sbližování a účinná spolupráce v situaci evropského a globálního soupeření..

            Diskuse se proto zaměřila na hodnotové systémy fungující ve střední a východní Evropě, axiologické hrozby a faktory stimulující hodnoty. Byly představeny významné osobnosti, které úspěšně realizovaly hodnoty, jež ovlivnily proces znovunabytí kolektivní a osobní svobody a budování hodnotné reality po svržení komunistické totality. Se světonázorovými a kulturními otázkami úzce souvisel panel věnovaný významnému anglickému filozofovi Rogeru Scrutonovi, příteli středoevropských národů - mysliteli, který často navštěvoval Krasiczyn a jemuž vděčíme za mnohé.

            Do bohaté tradice konference Karpatská Evropa byly vneseny nové myšlenky. diskusní setkání a doprovodné akce 1. mezinárodního fóra pro Karpatského regionu a Tříkarpatské iniciativy, který se konal v Przemyslu, první den XXVI. konference Evropa Karpat.

Dámy a pánové,

            jelikož jsme obdrželi řadu konkrétních návrhů do budoucna, navrhujeme zahájit diskusi o spolupráci ve střední Evropě a v Evropě Karpat. Vyzýváme vás, abyste se zamysleli nad tím, co pro každého z nás znamená Evropa Karpat, čeho bylo dosaženo a jaké výzvy před námi stojí: Co dál? Jak se posunout vpřed? Proč dále? A kdo stojí za zapamatování?

            Máme konkrétní vize pro rok 2020, pro rok následující, a - z pohledu příští generace - co by se mělo stát, aby se střední Evropa v širším slova smyslu stala sama sebou, aby se stala plnohodnotnou součástí EU a aby se mohla stát stejně tak základním kamenem pro Evropu a Asii jako kotvou pro svět, kde jsou rodina, národ/společnost, náboženství, práva občanů atd. prvořadé?

            Materiál hodláme zveřejnit na webových stránkách. www.marekkuchcinski.pl., pod záložkou Evropa Karpat, a také rozšířit diskusi prostřednictvím zainteresovaných médií a webových portálů. Korespondenční adresa: [email protected]. Budou také užitečné při přípravě dalších konferencí a setkání.

Srdečně vás zveme ke spolupráci.

          Marek Kuchciński

Prezident Karpatské republiky

    Parlamentní skupina,

Březen 2020

Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Cvrlikání
Sdílet na linkedin
LinkedIn

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah