POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Bibliografia

►Wydawnictwa zwarte, różne

Najder Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem?, Editions Spotkania, 1992

Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992

Janicki Jerzy, Towarzystwo weteranów. Alfabet lwowski 2, Warszawa 1994

Sopel Tadeusz, Niezależny Ruch Chłopski Solidarność, Przemyśl 2000

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy we Francji. Historia i współczesność, CAN, Warszawa 2004

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu, Vaudricourt, Francja 2006

Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich, Wydawnictwo M, Kraków 2006

Kaczorowski Andrzej (red.), Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010

Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976-1981, t. 1, Warszawa 2010

Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, red. Andrzej W. Kaczorowski, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010

Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Akapit, Lublin 2011

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Józef Pielorz OMI, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010, Poznań 2012

Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Znak, Kraków 2013

►Wydawnictwa zwarte IPN

Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach, Rzeszów 2000

Gmitruk Janusz, Nawrocki Zbigniew (red.), Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), Warszawa 2004

Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce Południowo-Wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Forum Regionów. Muszyna 11-12 września 2008″, Warszawa 2008

Wybory 89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, Warszawa – Rzeszów 2009

NSZZ Solidarność 1980-1989. Polska środkowo-wschodnia, t. 5, Warszawa 2010

Pokolenie-Wolumen-IPN, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1981, t. 1, Warszawa 2010

Małgorzata Gliwa, Mariusz Krzysztofiński (red.), Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 2011

Tadeusz Boruta (red.), Pokolenie ’80 – polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość Młodych w latach 1980-89. Wystawa i katalog, Rzeszów 2012

„POKOLENIE ’80 – Polityczny protest? Artystyczna kontestacja?”, Tadeusz Boruta, Rzeszów 2012

Strych. O środowisku kulturalnym w PRL, Marta Olejnik, PTK, Przemyśl 2022

Archiwum wolności, PTK, Przemyśl 2023

►Czasopisma

Busola, roczniki 1985-1989

Rola Katolicka, roczniki 1987-1989

Strych Kulturalny, zeszyt 1/1988 i następne

Selbourne David, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine, 03.06.1989

Biuletyn Wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu, nr 1/1989, nr 9/1989 i nr 12/1989

Spojrzenia Przemyskie, grudzień/1989 i następne

Samorządny Przemyśl, Biuletyn Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego, grudzień 1989

San, roczniki 1990-1991

Stępek Jan, Na strychu o Spotkaniach, Strych Kulturalny, zeszyt 4, 1994

Strych Kulturalny, Kronika Strychu, zeszyt 4/1994

Gluza Zbigniew, Raport Archiwum Wschodniego, Karta, nr 19/1996

Tygodnik Niedziela, 39/2010

Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości, nr 1/2012(1)

►Artykuły

Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu, nr 16/1989

Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, Spojrzenia Przemyskie, styczeń/1990

Kuchciński Marek, Jeszcze nie skończyliśmy pracy, Spojrzenia Przemyskie, luty-marzec/1991

Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, Spojrzenia Przemyskie, styczeń/1993, luty/1993

Kuchciński Marek, Nie zezujmy w stronę Moskwy, Strych Kulturalny, nr 5/1996

Kuchciński Marek, Polityka narodowościowa. Z perspektywy 7 lat – referat wygłoszony podczas polsko-niemieckiej konferencji samorządowej Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996

Kuchciński Marek, Rosyjskie prowokacje?, Nowy Dziennik, Nowy Jork, 17 czerwca 1997

Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju, Przemyśl, grudzień 1997

Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowie społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, DEM LOK, Przemyśl 1997

Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzaniu dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998

Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999

Kuchciński Marek, Przeciw patologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS, Rzeczpospolita, 21 czerwca 2006

Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, Rzeczpospolita, 2011

►Inne

Materiały ze Szczytu Gospodarczego Polsko-Ukraińskiego, Klub Wschodni, Rzeszów, maj 2000

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Agroturystyka – szansa aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, materiały pokonferencyjne, Jarosław 2000

Złoty jubileusz kapłaństwa, Vaudricourt, Francja 2006

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Forum Regionów, Muszyna 11-12 września 2008, Warszawa 2008

Biuro Organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości, Patriotyzm – Solidarność – Nowoczesność, Halinów 2008

Encyklopedia Solidarności online, dostęp: link

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Społeczny Komitet Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa, 2013

Wykaz publikacji ze słowem wstępnym lub tekstami Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego od roku 2016

Kronika Sejmowa 14 numer specjalny 2016

Broszura Europa Karpat (Tekst programowy Marek Kuchciński, Krzysztof Szczerski, Europa Karpat,

„Rzeczpospolita”, 6 września 2011, s. 10) 2016

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966–2016, wyd. I 2016

Christianity in the History of Poland and the Poles 966–2016, wyd. I 2016

Ulotka MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STAŻY PARLAMENTARNYCH (MPSP) POD PATRONATEM

MARSZAŁKA SEJMU

Europa Karpat. Rzecz o współpracy 2017

Europe of the Carpathians. Cooperation 2017

POLSKA PREZYDENCJA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.) 2017

POLISH PRESIDENCY of THE VISEGRAD GROUP (July 2016 – June 2017) 2017

A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS LENGYEL ELNÖKSÉGE (2016 július – 2017 június) 2017

POLSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY (červenec 2016 – červen 2017) 2017

POĽSKÉ PREDSEDNÍCTVO VO VYŠEHRADSKEJ SKUPINE (júl 2016 – jún 2017) 2017

Kronika Sejmowa 48 numer specjalny 2017

Konstytucja Solidarności (otwarcie konferencji – tekst) 2018

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966–2016, wyd. II 2018

Christianity in the History of Poland and the Poles 966–2016, wyd. II 2018

Miasto Waleczne. Przemyśl w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości (tekst Przemyśl moje miasto…) 2018

Marszałkowie Sejmu II Rzeczypospolitej 2019

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści