DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Bibliografia

►Komplexné publikácie, rôzne

Najder Zdzisław, Jaka Polska. Čo a komu som radil?, Editions Spotkania, 1992

Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Nezávislé umenie osemdesiatych rokov, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Varšava 1992

Janicki Jerzy, Spolok veteránov. Ľvovská abeceda 2, Varšava 1994

Sopel Tadeusz, Niezależny Ruch Chłopski Solidarność, Przemyśl 2000

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Poliaci vo Francúzsku. Historia i współczesność, CAN, Varšava 2004

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luxemburgu, Vaudricourt, Francúzsko 2006

Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich, Wydawnictwo M, Kraków 2006

Kaczorowski Andrzej (ed.), Solidarita jednotlivých poľnohospodárov 1980-1989, Nadácia Kasa Nadziei, Varšava 2010

Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976-1981, zv. 1, Varšava 2010

Solidarita jednotlivých poľnohospodárov 1980-1989, ed. Andrzej W. Kaczorowski, Nadácia Kasa Nadziei, Varšava 2010

Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Akapit, Lublin 2011

Štátna vysoká škola východnej Európy v Przemyśli 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Józef Pielorz OMI, Poľskí obláti v západnej Európe 1905-2010, Poznaň 2012

Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Znak, Kraków 2013

► Kompaktné publikácie IPN

Stan wojenny. Pohľad po dvadsiatich rokoch, Rzeszów 2000

Gmitruk Janusz, Nawrocki Zbigniew (ed.), Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), Varšava 2004

Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce Południowo-Wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005

Nadácia Inštitút východných štúdií, Fórum regiónov. Muszyna 11.-12. septembra 2008", Varšava 2008

Voľby 89 v juhovýchodnom Poľsku v dokumentoch SB, Varšava - Rzeszów 2009

NSZZ Solidarność 1980-1989. Stredné a východné Poľsko, zv. 5, Varšava 2010

Pokolenie-Wolumen-IPN, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1981, zv. 1, Varšava 2010

Małgorzata Gliwa, Mariusz Krzysztofiński (eds.), Parlamentné voľby v roku 1989 v juhovýchodnom Poľsku, Rzeszów 2011

Tadeusz Boruta (ed.), Generácia '80 - politický protest? Umelecká súťaž? Samostatná tvorba mladých 1980-89. Výstava a katalóg, Rzeszów 2012

"POKOLENIE '80 - Politický protest? Umelecká súťaž?", Tadeusz Boruta, Rzeszów 2012

Strych. O środowisku kulturalnym w PRL, Marta Olejnik, PTK, Przemyśl 2022

Archiwum wolności, PTK, Przemyśl 2023

►Mčasopisy

Busola, ročník 1985-1989

Katolícka úloha, ročenky 1987-1989

Kultúrna podkrovie, zošit 1/1988 a ďalšie.

Selbourne David, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine, 03.06.1989

Biuletyn Wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu, nr 1/1989, nr 9/1989 i nr 12/1989

Spojrzenia Przemyskie, december/1989 a ďalšie.

Samorządny Przemyśl, Bulletin Výboru občanov Przemyśla, december 1989

San, narodený 1990-1991

Stępek Jan, V podkroví o stretnutiach, Strych Kulturalny, zošit 4, 1994

Kultúrne podkrovie, podkrovná kronika, zápisník 4/1994

Gluza Zbigniew, Správa východného archívu, Karta, č. 19/1996

Týždenník Niedziela, 39/2010

Politické noviny práva a spravodlivosti, č. 1/2012(1)

►Články

Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu, nr 16/1989

Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, Spojrzenia Przemyskie, január/1990

Kuchciński Marek, Ešte sme nedokončili prácu, Spojrzenia Przemyskie, február - marec/1991

Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, Spojrzenia Przemyskie, január/1993, február/1993

Kuchciński Marek, Nie zezujmy w kierunku Moskwy, Strych Kulturalny, č. 5/1996

Kuchciński Marek, Štátna politika. Z perspektívy 7 lat - príspevok prednesený na poľsko-nemeckej samosprávnej konferencii Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996

Kuchcinski Marek, Ruské provokácie?, New Journal, New York, 17. júna 1997

Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju, Przemyśl, december 1997.

Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowy społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, DEM LOK, Przemyśl 1997.

Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzania dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998

Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999

Kuchciński Marek, Przeciw pathologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projekty PiS, Rzeczpospolita, 21. júna 2006.

Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, Rzeczpospolita, 2011

►Ostatné

Materiály z poľsko-ukrajinského hospodárskeho samitu, Eastern Club, Rzeszów, máj 2000

Štátna vyššia odborná škola v Jaroslawi, Powiat Starosty w Lubaczowie, Združenie pre rozvoj Lubaczowského regiónu, Agroturistika - príležitosť pre aktivizáciu Lubaczowského cezhraničného okresu z hľadiska vstupu do Európskej únie, materiály po konferencii, Jarosław 2000

Zlaté jubileum kňazstva, Vaudricourt, Francúzsko 2006

Nadácia Inštitútu východných štúdií, Fórum regiónov, Muszyna 11.-12. septembra 2008, Varšava 2008

Organizačná kancelária Právo a spravodlivosť, Vlastenectvo - solidarita - modernita, Halinów 2008

Encyklopédia solidarity online, prístupné: odkaz

Štátna vysoká škola východnej Európy v Przemyśli 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Sociálny výbor pre oslavy 150. výročia januárového povstania, Právo a spravodlivosť, Varšava, 2013

Zoznam publikácií s predslovom alebo textami predsedu Sejmu Mareka Kuchcinského od roku 2016

Parlamentná kronika 14 špeciálne vydanie 2016

Brožúra Európa Karpát (Text programu Marek Kuchcinski, Krzysztof Szczerski, Karpatská Európa,

"Rzeczpospolita", 6. septembra 2011, s. 10) 2016

Kresťanstvo v dejinách Poľska a Poliakov 966-2016, 1. vyd. 2016

Kresťanstvo v dejinách Poľska a Poliakov 966-2016, 1. vydanie 2016

Leták MEDZINÁRODNÝ PROGRAM PARLAMENTNÝCH STÁŽÍ (MPSP) POD ZÁŠTITOU

PREDSEDA PARLAMENTU

Karpatská Európa. Téma spolupráce 2017

Európa Karpát. Spolupráca 2017

Poľské predsedníctvo v septembrovej skupine (1. júl 2016 - 30. jún 2017) 2017

Poľské predsedníctvo skupiny VISEGRAD (júl 2016 - jún 2017) 2017

A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS LENGYEL ELNÖKSÉGE (2016 július - 2017 június) 2017

POLSKÉ PŘEDSEDNÍCTVÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY (červenec 2016 - červen 2017) 2017

POĽSKÉ PREDSEDNÍCTVO VO VYŠEHRADSKEJ SKUPINE (júl 2016 - jún 2017) 2017

Kronika Sejmu 48 špeciálne vydanie 2017

Ústava solidarity (Otvorenie konferencie - text) 2018

Kresťanstvo v dejinách Poľska a Poliakov 966-2016, 2. vydanie 2018

Kresťanstvo v dejinách Poľska a Poliakov 966-2016, 2. vydanie 2018

Mesto statočnosti. Przemyśl pri príležitosti 100. výročia získania nezávislosti (text Przemyśl moje mesto ...) 2018

Maršalovia Sejmu Druhej poľskej republiky 2019

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah