MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

Bibliography

►Multiple compact publications

Najder Zdzisław, Jak Polska. What and to whom I advised?, Editions Meetings, 1992

Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Independent Art of the 1980s, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warsaw 1992

Janicki Jerzy, Towarzystwo veteranów. Alphabet of Lviv 2, Warsaw 1994

Sopel Tadeusz, Independent Peasant Movement Solidarity, Przemyśl 2000

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy w Francji. Historia i współczesność, CAN, Warsaw 2004

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu, Vaudricourt, France 2006

Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet of the Kaczyński brothers, M Publishing House, Kraków 2006

Kaczorowski Andrzej (ed.), Solidarity of Individual Farmers 1980-1989, Kasa Nadziei Foundation, Warsaw 2010

Encyclopedia of Solidarity, Opposition in the People's Republic of Poland 1976-1981, vol. 1, Warsaw 2010

Solidarity of Individual Farmers 1980-1989, ed. Andrzej W. Kaczorowski, Kasa Nadziei Foundation, Warsaw 2010

Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Akapit, Lublin 2011

The State Higher School of Eastern Europe in Przemyśl 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Józef Pielorz OMI, Polish Oblates in Western Europe 1905-2010, Poznań 2012

Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Znak, Kraków 2013

Collective publications of the Institute of National Remembrance

Stan wojenny. A look after twenty years, Rzeszów 2000

Gmitruk Janusz, Nawrocki Zbigniew (ed.), Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), Warsaw 2004

Iwaneczko Dariusz, Social Resistance and the Government in South-Eastern Poland 1980-1989, Warsaw 2005

Foundation Institute for Eastern Studies, Forum of Regions. Muszyna 11-12 September 2008″, Warsaw 2008

Election 89 in South-Eastern Poland in SB documents, Warsaw-Rzeszow 2009

NSZZ Solidarność 1980-1989. Central and Eastern Poland, vol. 5, Warsaw 2010

Pokolenie-Wolumen-IPN, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1981, vol. 1, Warsaw 2010

Małgorzata Gliwa, Mariusz Krzysztofiński (eds.), Parliamentary elections in 1989 in south-eastern Poland, Rzeszów 2011

Tadeusz Boruta (ed.), Generation '80 - political protest? Artistic Contestation? Independent Youth Work 1980-89. Exhibition and catalog, Rzeszów 2012

"Generation '80 - Political protest? Artistic Contestation?", Tadeusz Boruta, Rzeszów 2012

Strych. O środowisku kulturalnym w PRL, Marta Olejnik, PTK, Przemyśl 2022

Archiwum wolności, PTK, Przemyśl 2023

►Magazines

Busola, 1985-1989

Catholic Role, Yearbooks 1987-1989

The Cultural Attic, issue 1/1988 and following

Selbourne David, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine, 03.06.1989

Election Bulletin, the magazine of the Solidarity Citizens' Committee in Przemyśl, No. 1/1989, No. 9/1989 and No. 12/1989

Spojrzenia Przemyskie, December/1989 and following

Samorządny Przemyśl (Self-governing Przemysl), Bulletin of the Przemysl Citizens' Committee, December 1989

San, born 1990-1991

Stępek Jan, Na strychu o Spotkania, Strych Kulturalny, notebook 4, 1994

The Cultural Attic, The Attic Chronicle, issue 4/1994

Gluza Zbigniew, Report of the Eastern Archives, Karta, no 19/1996

Weekly Sunday, 39/2010

Political Papers of Law and Justice, No. 1/2012(1)

►Articles

Kuchciński Marek, Pierwsze: wygra wybory (First: to win the elections), Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskich Solidarność w Przemyśl (Election Bulletin, Civic Committee Solidarity in Przemyśl), no 16/1989

Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, Spojrzenia Przemyskie, January/1990

Kuchciński Marek, We haven't finished our work yet, Spojrzenia Przemyskie, February-March/1991

Kuchciński Marek, Rządzić czy observe?, Spojrzenia Przemyskie, January/1993, February/1993

Kuchciński Marek, Nie zezujmy w kierunku Moskwy, Strych Kulturalny, no 5/1996

Kuchciński Marek, Nationality Policy. Z perspektywy 7 lat - paper presented during the Polish-German self-governmental conference Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996

Kuchcinski Marek, Russian Provocations, New Journal, New York, June 17, 1997

Kuchciński Marek, Report on Cross-Border Cooperation in 1990-1998, Concept for Development, Przemyśl, December 1997

Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. A Program on the Construction of Civil Society in Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation, DEM LOK, Przemyśl 1997

Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzanie dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998

Kuchciński Marek, Nature Protection in the Podkarpacie Region, Podkarpacie Almanac 2000, Rzeszów 1999

Kuchciński Marek, Przeciw pathologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS (Against bureaucratic pathologies, civil service and state human resources in the PiS projects), Rzeczpospolita, June 21, 2006

Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, Rzeczpospolita, 2011

► Other

Materials from the Polish-Ukrainian Economic Summit, Eastern Club, Rzeszów, May 2000

State Higher Vocational School in Jarosław, Poviat Starosty in Lubaczów, Association for Development of the Lubaczów Region, Agrotourism - a chance for activation of cross-border lubaczów poviat in the aspect of accession to the European Union, post-conference materials, Jarosław 2000

Golden Jubilee of Priesthood, Vaudricourt, France 2006

Foundation Institute for Eastern Studies, Forum of Regions, Muszyna 11-12 September 2008, Warsaw 2008

Organizational Bureau of Law and Justice, Patriotism - Solidarity - Modernity, Halinów 2008

Solidarity Encyclopedia online, accessed: link

The State Higher School of Eastern Europe in Przemyśl 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Social Committee for the Celebration of the 150th Anniversary of the January Uprising, Law and Justice, Warsaw, 2013

List of publications with foreword or texts by Speaker of the Sejm Marek Kuchciński since 2016

Seymour Chronicle 14 special issue 2016

Brochure Europe of the Carpathians (Program text by Marek Kuchciński, Krzysztof Szczerski, Europa Karpat,

"Rzeczpospolita," September 6, 2011, p. 10) 2016

Christianity in the History of Poland and Poles 966-2016, 1st ed. 2016

Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016, 1st ed. 2016

Flyer INTERNATIONAL PARLIAMENTARY INTERNSHIP PROGRAM (MPSP) UNDER THE AUSPICES OF

MARSHAL OF THE PARLIAMENT

Carpathian Europe. The subject of cooperation 2017

Europe of the Carpathians. Cooperation 2017

POLISH PRESIDENCE IN THE EXCHANGE GROUP (July 1, 2016 - June 30, 2017) 2017

POLISH PRESIDENCY OF THE VISEGRAD GROUP (July 2016 - June 2017) 2017

A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS LENGYEL ELNÖKSÉGE (2016 július - 2017 június) 2017

POLSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY (červenec 2016 - červen 2017) 2017

POĽSKÉ PREDSEDNÍCTVO VO VYŠEHRADSKEJ SKUPINE (júl 2016 - jún 2017) 2017

Sejm Chronicle 48 special issue 2017

The Solidarity Constitution (conference opening - text) 2018

Christianity in the History of Poland and Poles 966-2016, 2nd ed. 2018

Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016, 2nd ed. 2018

City of Valor. Przemysl on the 100th Anniversary of Regaining Independence (text Przemysl my city...) 2018

Marshals of the Sejm of the Second Republic of Poland 2019

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content