POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości – nr 22 Krosno – Przemyśl.

9

Zjazd

5

6

8

4 czerwca 2016 r. w Przemyślu w Domu Katolickim „Roma” odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 22 Krosno – Przemyśl.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Regionalnej PiS Województwa Podkarpackiego i Pełnomocnik Okręgowy nr 22 PiS – Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Narodowego i uczczeniem chwilą ciszy Zmarłych w ostatnim okresie członków PiS. Zebrani na przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie wybrali Andrzeja Matusiewicza.

Po objęciu prowadzenia obrad Przewodniczący Zjazdu zaproponował przyjęcie porządku obrad Zjazdu Okręgowego:

Marek Kuchciński omówił aktualną sytuację polityczną i społeczną w kraju, przedstawił realizację programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przez rząd Premier Beaty Szydło. Przypomniał, że w Sejmie uchwalono przez sześć miesięcy ok. 100 ustaw, w tym Ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500 plus), zmieniono Ustawę o systemie oświaty (sześciolatki), zmieniono Ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, Uchwalono nową ustawę Prawo o Prokuraturze, łącząc funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, zmieniono przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dziećmi ze względów ekonomicznych, przeprowadzono dużą reformę postępowania karnego, zmieniono Prawo Łowieckie, zmieniono Ustawę o ochronie polskiej ziemi i Ustawę o zasadach sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Uchwalono też ustawę o podatku bankowym.

W Sejmie procedowane są następujące ustawy z programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości:

  1. prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego;
  2. projekt ustawy o podatku od podmiotów wielkopowierzchniowych;
  3. projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku w wysokości 8 000, 00 zł rocznie;
  4. projekt ustawy o stawce minimalnej w wysokości 12 zł za godzinę pracy;
  5. kolejny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym;
  6. projekt ustawy o kredytach ffankowiczów;

Prowadzone są także prace w zakresie uporządkowania spraw służb specjalnych, służb mundurowych, połączenie administracji celnej z administracją karno-skarbową, wzmocnienie kompetencji wojewody, przygotowywana jest duża reforma oświatowa-problem likwidacji gimnazjów.

Marszałek Marek Kuchciński omówił wyniki wyborów samorządowych w roku 2014, prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015 w oparciu o przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną i dokonał szczegółowej analizy tych wyników z rozbiciem na poszczególne powiaty. Przedstawił również dzieje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości w latach 2001-2015 z poparciem na terenie Podkarpacia.

Pełnomocnik Okręgowy przedstawił również założenia programu rządowego programu Mieszkanie plus.

Na Wiceprzewodniczących Zjazdu Okręgowego zostali wybrani jednogłośnie: Tadeusz Chrzan, Pełnomocnik PiS Powiatu Jarosławskiego, Starosta Jarosławski i Witold Lechowski Pełnomocnik, PiS Powiatu Jasielskiego, Wicewojewoda Podkarpacki.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści