POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zakończyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu i Bundestagu w Bonn

Pod hasłem „Przyjazna współpraca i dobre sąsiedztwo” wspólnie obradowały (22 września br.) w Bonn Prezydia Sejmu i Bundestagu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Sejmu RP: w tym wicemarszałek Marek Kuchciński. W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele sejmowych komisji.

Podczas obrad najwyższe władze Sejmu i Bundestagu omówiły wspólne działania w ramach Polsko – Niemieckiego Programu Współpracy w tym tzw. Okrągłego Stołu. Program służy realizacji wzajemnych postulatów związanych z rozwojem stosunków bilateralnych takich jak m.in. współpraca regionalna i transgraniczna, energetyczna, partnerstwo w ramach Unii Europejskiej oraz wymiana młodzieży.

Polska delegacja rozmawiała z Prezydium Bundestagu także o roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej.

Na mocy traktatu z Lizbony parlamenty narodowe zyskały bezpośredni wpływ na europejski proces legislacyjny. Pozycję parlamentów narodowych wzmocniły m.in. mechanizm wczesnego ostrzegania w ramach badania pomocniczości oraz prawo weta w uproszczonej procedurze zmiany traktatów. Nowe kompetencje dają także możliwość podejmowania wspólnych działań przez parlamenty krajów Unii Europejskiej.

Politycy dyskutowali również o sytuacji na Białorusi i Ukrainie m.in. w kontekście respektowania praw człowieka. Problem ten jest monitorowany przez Unię Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Podczas konferencji podsumowującej posiedzenie marszałek Sejmu powiedziała, że każdego roku będzie przygotowywany raport opisujący, w jakim stopniu zostały zrealizowane postanowienia Okrągłego Stołu.

Podczas spotkania ustalono, że w przyszłym roku odbędzie się wspólne posiedzenie Prezydiów Parlamentów krajów Trójkąta Weimarskiego.

Źródło: www.sejm.gov.pl.

Zdjęcie: Barbara Cöllen.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści