DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Spoločné zasadnutie predsedníctva Sejmu a Bundestagu v Bonne sa skončilo

Pod heslom "Priateľská spolupráca a dobré susedstvo" sa 22. septembra v Bonne stretli predsedníctva Sejmu a Spolkového snemu.

Na stretnutí sa zúčastnili členovia predsedníctva poľského Sejmu: vrátane podpredsedu Sejmu Mareka Kuchcińského. Na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia výborov Sejmu.

Počas stretnutia najvyšší predstavitelia Sejmu a Bundestagu diskutovali o spoločných aktivitách v rámci Programu poľsko-nemeckej spolupráce, vrátane tzv. okrúhleho stola. Program slúži na realizáciu vzájomných zámerov súvisiacich s rozvojom bilaterálnych vzťahov, ako je regionálna a cezhraničná spolupráca, spolupráca v oblasti energetiky, partnerstvo v rámci Európskej únie a výmena mládeže.

Poľská delegácia rokovala s predsedníctvom Bundestagu aj o úlohe národných parlamentov v procese európskej integrácie.

Lisabonskou zmluvou získali národné parlamenty priamy vplyv na európsky legislatívny proces. Postavenie národných parlamentov sa okrem iného posilnilo mechanizmom včasného varovania na preskúmanie subsidiarity a právom veta v zjednodušenom postupe zmeny a doplnenia zmlúv. Nové kompetencie tiež umožňujú parlamentom krajín Európskej únie prijímať spoločné opatrenia.

Politici diskutovali aj o situácii v Bielorusku a na Ukrajine, okrem iného v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. Tento problém monitoruje Európska únia v rámci Východného partnerstva.

Počas konferencie, na ktorej sa zhrnula schôdza, predseda Sejmu uviedol, že každý rok sa vypracuje správa, v ktorej sa opíše, do akej miery sa ustanovenia okrúhleho stola plnia.

Na zasadnutí sa dohodlo, že na budúci rok sa uskutoční spoločné zasadnutie predsedníctiev parlamentov krajín Výmarského trojuholníka.

Zdroj: www.sejm.gov.pl.

Foto: Barbara Cöllen.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah