POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

XXVIII edycja konferencji Europa Karpat: prezentacja Atlasu Wyszehradzkiego

Podczas konferencji Europa Karpat, która odbędzie się w dniach 27-28 lutego br.  zaprezentowany zostanie Atlas Wyszehradzki pod redakcją prof. Przemysława Śleszyńskiego i dr Konrada Czapiewskiego.

Wydawnictwo stanowi projekt zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) w ramach konkursu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat nad publikacją objął Prezes Rady Ministrów.

Jest to pierwsza wydana monografia przedstawiająca zróżnicowania przyrodnicze, społeczne, kulturowe i gospodarcze krajów tworzących Grupę Wyszehradzką (Czech, Polski, Słowacji i Węgier). Ukazuje różnorodność czynników decydujących o rozwoju tego regionu. Autorzy kompleksowo opisują geograficzne procesy i zjawiska, będące efektem splotu historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych. Mimo trzydziestu lat istnienia Grupy V4, nie powstało kompleksowe i wyczerpujące opracowanie, dotyczące różnorodnych podstaw tego obszaru geograficznego.

Główną część Atlasu stanowi 50 syntetycznych rozdziałów, obejmujących zagadnienia, które stawiają sobie do zaprezentowania współczesne geograficzne atlasy i monografie kompleksowe. Szczególne znaczenie ma infrastruktura i dostępność transportowa, której poświęcono 6 rozdziałów. Państwa V4 to wciąż zaniedbany obszar pod względem spójności transportowo-osadniczej i wzajemnej dostępności.

Monografię przygotowało grono ponad 40 autorów, kartografów i redaktorów będących uznanymi specjalistami w zakresie prezentowanych zagadnień. Osoby te są pracownikami Polskiej Akademii Nauk i czołowych polskich uniwersytetów oraz entuzjastami geografii i członkami Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia specjalnego w ramach międzynarodowej konferencji Europa Karpat., jakim będzie prezentacja publikacji przez prof. Przemysława Śleszyńskiego w dniu 27 lutego o godz. 9:30  

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści