POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej

W piątek, 11 grudnia o godzinie 14.00 podczas Komisji Spraw Zagranicznych zostanie podjęty temat współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i aktualnej sytuacji w jej państwach członkowskich przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Grupa Wyszehradzka (znana także jako V4) jest regionalną platformą współpracy która została utworzona 15 lutego 1991 r. Jej członkami są cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Grupa nie jest prawnie podmiotem politycznym w przeciwieństwie do UE.

V4 stanowi narzędzie mające na celu promowanie integracji europejskiej i ułatwienie współpracy regionalnej między jej członkami w kwestiach politycznych, gospodarczych i geostrategicznych. Jest to nieformalna grupa podobnie jak Benelux (zrzeszająca Belgię, Niderlandy i Luksemburg) czy Rada Nordycka (utworzona przez Islandię, Danię, Szwecję, Norwegię i Finlandię).

Populacja V4 to około 64 mln mieszkańców, tj. około 13% całej populacji UE. Polska jest zdecydowanie największym krajem spośród tej czwórki. Reprezentuje ponad 60% całej jej populacji i ponad połowę powierzchni grupy.

Po raz pierwszy kwestie współpracy czechosłowacko-polsko-węgierskiej poruszono 22 stycznia 1990 roku podczas wizyty pierwszego polskiego nie-komunistycznego polskiego premiera Tadeusza Mazowieckiego w Pradze.

15 lutego 1991 roku prezydenci Lech Wałęsa, Václav Havel i József Antall podpisali tzw. „Deklarację o współpracy Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgier w dążeniu do integracji europejskiej”.

W przyjętej w Wyszehradzie deklaracji strony oświadczyły, że podobieństwo sytuacji ukształtowanej w minionych dziesięcioleciach wyznacza trzem państwom zasadnicze zbieżne cele. Spośród tych celów można wymienić:

– pełne przywrócenie niezależności państwowej, demokracji i wolności;

– likwidację wszystkich istniejących społecznych, gospodarczych i duchowych przejawów systemu totalitarnego;

– budowę demokracji parlamentarnej, nowoczesnego państwa prawa, poszanowanie praw człowieka i jego podstawowych wolności;

– stworzenie gospodarki rynkowej;

– włączenie się w pełnym zakresie w europejski system polityczny i gospodarczy oraz system bezpieczeństwa i prawodawstwa.

Sygnatariusze deklaracji jednoznacznie rozumieli tę współpracę jako etap na drodze do zachodnich struktur integracyjnych. a ponadto ich celem nie jest tworzenie nowych podziałów lecz dążenie do stworzenia nowej, zjednoczonej Europy.

Zapraszamy do śledzenia posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w piątek, 11 grudnia o godzinie 14.00.

Transmisja posiedzenia dostępna będzie na stronie sejmowej www.sejm.gov.pl w zakładce “dzisiejsze transmisje”.

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=SZA

foto: Kancelaria Sejmu/Paweł Kula/Łukasz Błasikiewicz

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści