ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Spolupráce v rámci Visegrádské skupiny

V pátek 11. prosince ve 14.00 se tématu spolupráce v rámci Visegrádské skupiny a aktuální situace v jejích členských státech bude věnovat ministr zahraničních věcí v rámci Výboru pro zahraniční věci.

Visegrádská skupina (známá také jako V4) je regionální platforma pro spolupráci, která byla založena 15. února 1991. Jejími členy jsou čtyři členské státy EU a NATO: Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Na rozdíl od EU není skupina právně politickým subjektem.

V4 je nástrojem na podporu evropské integrace a usnadnění regionální spolupráce mezi jejími členy v politických, hospodářských a geostrategických otázkách. Jedná se o neformální skupinu podobně jako Benelux (zahrnující Belgii, Nizozemsko a Lucembursko) nebo Severská rada (tvořená Islandem, Dánskem, Švédskem, Norskem a Finskem).

V4 má přibližně 64 milionů obyvatel, tj. asi 13% z celkového počtu obyvatel EU. Polsko je zdaleka největší z těchto čtyř zemí. Představuje více než 60% jejího celkového počtu obyvatel a více než polovinu rozlohy skupiny.

Poprvé byly otázky československo-polsko-maďarské spolupráce nastoleny 22. ledna 1990 při návštěvě prvního nekomunistického polského premiéra Tadeusze Mazowieckého v Praze.

Dne 15. února 1991 podepsali prezidenti Lech Wałęsa, Václav Havel a József Antall takzvanou Deklaraci o spolupráci Polské, České a Slovenské Federativní Republiky a Maďarské republiky na cestě k evropské integraci.

Ve Visegrádské deklaraci strany prohlásily, že podobnost situace, jak se vyvíjela v uplynulých desetiletích, určuje těmto třem zemím základní společné cíle. Mezi tyto cíle patří:

- úplné obnovení národní nezávislosti, demokracie a svobody;

- odstranění všech existujících sociálních, ekonomických a duchovních projevů totalitního systému;

- budování parlamentní demokracie, moderního právního státu, dodržování lidských práv a základních svobod;

- vytvoření tržního hospodářství;

- plně se integrovat do evropského politického a hospodářského systému a do bezpečnostního a legislativního systému.

Signatáři deklarace tuto spolupráci jasně chápali jako odrazový můstek na cestě k západním integračním strukturám. Jejich cílem navíc není vytvářet nová rozdělení, ale usilovat o novou, sjednocenou Evropu.

V pátek 11. prosince ve 14.00 hodin můžete sledovat schůzi Výboru pro zahraniční věci.

Internetový přenos z jednání bude k dispozici na internetových stránkách Parlamentu. www.sejm.gov.pl v části "dnešní vysílání".

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=SZA

foto: Kancelář Sejmu/Paweł Kula/Łukasz Błasikiewicz

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah