POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wspólne oświadczenie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych o potrzebie dalszych sankcji wobec Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę

Jako przewodniczący komisji spraw zagranicznych naszych parlamentów, w odpowiedzi
na ciągłą — niesprowokowaną i niesprawiedliwą — wojnę  napastniczą prowadzoną przeciwko Ukrainie przez Federację Rosyjską:

zwracamy uwagę, że rosyjska wojna  napastnicza przeciwko suwerennej Ukrainie, stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych;

podkreślamy, że od czasu niesprowokowanego militarnego ataku Rosji na Ukrainę w dniu
24 lutego 2022 r. dwanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a ponad pięć milionów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju;

odnosimy się do szeregu doniesień organizacji praw człowieka i międzynarodowych misji obserwacyjnych na temat okrucieństw popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne na ukraińskich cywilach, w tym tortur, gwałtów, morderstw i masowego przetrzymywania ludności cywilnej w tzw. ośrodkach filtracyjnych, a także masowych deportacji;

podkreślamy niemoralny i nielegalny charakter obranej przez Rosję taktyki, powszechnego stosowania wyjątkowo okrutnej, nieprecyzyjnej broni, która okalecza i powoduje szczególne cierpienie. Rosja używając tego typu amunicji łamie międzynarodowe normy. Siły rosyjskie
na Ukrainie używają zakazanej na całym świecie amunicji kasetowej, aby siać strach i masowo zabijać cywilów;

podkreślamy, że rozmieszczenie rosyjskiego personelu wojskowego i uzbrojenia w Zaporożu – największej elektrowni jądrowej w Europie – jest niedopuszczalne i lekceważy zasady bezpieczeństwa i ochrony określone w siedmiu filarach bezpieczeństwa jądrowego;

zwracamy uwagę, że obecność rosyjskich sił zbrojnych w Zaporożu uniemożliwia operatorowi i władzom Ukrainy wypełnienie ich zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
i radiologicznego, wynikających z konwencji międzynarodowych,

wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych
i wszelkiego innego nieuprawnionego personelu z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej,
jej bezpośredniego otoczenia i całej Ukrainy;

ponownie wyrażamy nasze najostrzejsze potępienie trwającej, niesprowokowanej
i nieuzasadnionej wojny  napastniczej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Federacja Rosyjska musi natychmiast wycofać swoje wojska z uznanych przez społeczność międzynarodową granic Ukrainy i szanować terytorium i suwerenność Ukrainy.

wzywamy społeczność euroatlantycką i jej partnerów do pilnego wzmocnienia i wdrożenia kompleksowych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w celu powstrzymania zdolności armii rosyjskiej do kontynuowania agresji wojskowej na Ukrainie, zwiększenia wsparcia wojskowego, finansowego, humanitarnego i dyplomatycznego dla Ukrainy, jednomyślnego poparcia inicjatyw potępiających działania militarne Rosji na Ukrainie i wzywających do postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości, odizolowania Rosji od organizacji międzynarodowych i regionalnych, a także przyjęcia równoważnych decyzji i ustanowienia równoważnych sankcji wobec Białorusi jako zwolennika rosyjskiej agresji wojskowej;

wzywamy państwa członkowskie Unii Europejskiej i innych sojuszników zachodnich
do natychmiastowego zawieszenia turystyki i ograniczenia wydawania wiz wjazdowych obywatelom Federacji Rosyjskiej

upamiętniamy wszystkie ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainie – tysiące cywilów i obrońców Ukrainy;

wyrażamy solidarność z Ukrainą i narodem ukraińskim.

w związku z jej agresją na Ukrainę

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści