POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Węgry: drugi dzień oficjalnej wizyty marszałka Sejmu

W drugim dniu oficjalnej wizyty na Węgrzech marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się z prezydentem Jánosem Áderem. Przedstawiciele najwyższych władz Polski i Węgier podkreślili wspólnotę losów obu krajów w ostatnich latach, m.in. w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, jak również szczególnie przyjazne relacje łączące narody polski i węgierski od wielu wieków.

Podczas rozmowy marszałek Sejmu Marek Kuchciński i węgierski prezydent Jánose Áder potwierdzili zgodne stanowisko Polski i Węgier w kwestiach dotyczących m.in. suwerenności państw oraz rozwiązań z zakresu europejskiej polityki migracyjnej, w szczególności propozycji dotyczącej obowiązkowej relokacji migrantów, przedstawionej ostatnio przez Komisję Europejską.

Podczas  3. Konferencji Przyjaciół Węgier, która została zainaugurowana w węgierskim parlamencie, marszałek mówił do uczestników:

Naszą wielką siłą jest zaangażowanie i wsparcie ze strony Polaków i Węgrów, którzy żyją poza granicami swoich państw.  

Głównym przesłaniem konferencji jest upamiętnienie 60. rocznicy Rewolucji 1956 roku. Udział w tym wydarzeniu był jednym z ostatnich punktów dwudniowej oficjalnej wizyty marszałka Sejmu w Budapeszcie.

W swoim wystąpieniu Marek Kuchciński podkreślił, że Konferencja Przyjaciół Węgier jest jeszcze jednym wymiarem niezwykłych relacji polsko-węgierskich, obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia politycznego. Marszałek Sejmu mówił także m.in. o polskich doświadczeniach współpracy z Polonią.

Państwo Polskie podkreśla więź z Polakami na emigracji – powiedział Marek Kuchciński. Przypomniał też, że od 2 maja 2002 r. obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wśród różnych form wsparcia dla naszych rodaków marszałek Kuchciński wymienił Kartę Polaka, dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego i dający liczne uprawnienia – obecnie zwiększane – jego posiadaczom.

Marek Kuchciński zwrócił uwagę na polsko-węgierską wspólnotę losów, która zaznaczyła się szczególnie silnie, gdy Polska i Węgry znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Jak przypomniał, mimo nieustannego zagrożenia represjami oraz sowiecką interwencją w czerwcu 1956 r. protesty rozpoczęły się w Poznaniu, a w październiku w Budapeszcie.

Polaków i Węgrów połączył wielki most solidarności i pomocy. Bohaterską walkę Węgrów Polacy traktowali jako własną – zaznaczył marszałek Sejmu.

Podczas uroczystej inauguracji konferencji marszałek Sejmu odebrał z rąk prezesa Fundacji Przyjaciół Węgier Szilvesztra Vizi dyplom potwierdzający nadanie mu tytułu honorowego członka Wspólnoty Przyjaciół Węgier. Marszałek Kuchciński został również odznaczony przez generała brygady Istvána Válóczy’ego. Otrzymał także od László Trencsényi’ego – przewodniczącego Światowego Stowarzyszenia Węgrów 1956 r. – Nagrodę „Pesti Srácok” (“chłopcy z Pesztu” – młodzi ludzie zaangażowani w rewolucję węgierską 1956 r.).

Żyjemy w czasach niepewnych, w świecie nowych zagrożeń i nowych szans – mówił  przewodniczący parlamentu Węgier László Kövér, otwierając konferencję. Szef węgierskiego Zgromadzenia Narodowego przypomniał, że dzisiejsze wydarzenie odbywa się przede wszystkim dla uczczenia ważnego jubileuszu – 60. rocznicy rewolucji węgierskiej. Jak podkreślił, idea rewolucji daje Polsce i Węgrom siłę, aby patrzeć razem w przyszłość i mierzyć się z jej wyzwaniami. – Jesteśmy narodami, pomiędzy którymi istnieje przyjaźń na bazie wspólnych wartości – powiedział László Kövér. Podkreślił, że obecnie w polityce ważny jest fundament w postaci prawa, a także wartości demokratyczne. Przewodniczący węgierskiego parlamentu zaznaczył też, że fundament demokracji w XXI wieku to państwa suwerenne.

Szef węgierskiego Zgromadzenia Narodowego przypomniał, że w parlamencie Węgier, a także w siedzibie Rady Europy była prezentowana wystawa o totalitaryzmie w Europie.  Zdaniem László Kövéra Europa nie zapomina, że totalitaryzm wyrósł z zaprzeczenia chrześcijańskim wartościom. – Wierzymy, że siła Europy w XXI w sięga po siłę chrześcijaństwa, chrześcijańskie fundamenty i wartości demokratyczne – podkreślił.

1 1 KA175461

 

1 1 KA173219 001

 

1 1 KA173291

 

1 1 KA174054 001

 

1 1 KA174021

 

1 1 KA174133

 

1 1 KA173143 001

 

1 1 KA173047 001

 

1 1 KA173103 001

 

1 1 KA174144

 

1 1 KA174231

 

1 1 KA174326

 

1 1 KA174426

 

1 1 KA174756

 

1 1 KA174682

 

1 1 KA174915

 

1 1 KA175158

 

1 1 KA175289

 

1 1 KA175318

 

1 1 KA175350

 

1 1 KA175397

 

1 1 KA175399

 

1 1 KA175402

 

1 1 KA175453

 

1 1 KA175493

 

1 1 KA175494

 

1 1 KA175505 001

 

1 1 KA175563

 

1 1 KA175578

 

1 1 KA175617

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści