DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Maďarsko: druhý deň oficiálnej návštevy predsedu Sejmu

Maršal Sejmu Marek Kuchcinski sa v druhý deň svojej oficiálnej návštevy Maďarska stretol s prezidentom Jánosom Áderom. Zástupcovia najvyšších orgánov Poľska a Maďarska zdôraznili spoločné osudy oboch krajín v posledných rokoch, a to aj v súvislosti s členstvom v Európskej únii, ako aj mimoriadne priateľské vzťahy, ktoré spájajú poľský a maďarský národ už mnoho storočí.

Predseda Sejmu Marek Kuchcinski a maďarský prezident Jánose Áder počas rozhovoru potvrdili konsenzuálny postoj Poľska a Maďarska k otázkam vrátane štátnej suverenity a riešení európskej migračnej politiky, najmä k návrhu na povinné premiestňovanie migrantov, ktorý nedávno predložila Európska komisia.

Na 3. konferencii priateľov Maďarska, ktorá sa slávnostne konala v maďarskom parlamente, prehovoril k účastníkom predseda parlamentu:

- Našou veľkou silou je zapojenie a podpora Poliakov a Maďarov, ktorí žijú za hranicami svojich krajín.  

Hlavným posolstvom konferencie je pripomenúť si 60. výročie revolúcie z roku 1956. Účasť na tomto podujatí bola jedným zo záverečných bodov dvojdňovej oficiálnej návštevy predsedu Sejmu v Budapešti.

Marek Kuchciński vo svojom prejave zdôraznil, že Konferencia priateľov Maďarska je ďalším rozmerom mimoriadnych poľsko-maďarských vzťahov, ktoré sa týkajú takmer všetkých oblastí politického života. Predseda Sejmu okrem iného hovoril aj o poľských skúsenostiach so spoluprácou s poľskou komunitou.

- Poľský štát zdôrazňuje väzby s Poliakmi v exile - povedal Marek Kuchciński. Pripomenul tiež, že od 2. mája 2002 oslavujeme Deň Poliakov a Poliakov v zahraničí. Medzi rôznymi formami podpory našich krajanov maršal Kuchciński spomenul Kartu Poliaka, doklad potvrdzujúci príslušnosť k poľskému národu a poskytujúci jeho držiteľom mnohé práva, ktoré sa v súčasnosti rozširujú.

Marek Kuchciński upozornil na spoločný poľsko-maďarský osud, ktorý sa prejavil najmä vtedy, keď sa Poľsko a Maďarsko ocitli v sovietskej sfére vplyvu. Ako pripomenul, napriek neustálej hrozbe represií a sovietskej intervencie sa v júni 1956 začali protesty v Poznani a v októbri v Budapešti.

- Poliakov a Maďarov spájal veľký most solidarity a pomoci. Hrdinský boj Maďarov považovali Poliaci za svoj vlastný - zdôraznil predseda Sejmu.

Počas slávnostného otvorenia konferencie predseda Sejmu prevzal z rúk predsedu Nadácie priateľov Maďarska Szilvesztra Viziho diplom potvrdzujúci, že mu bol udelený titul čestného člena Spoločenstva priateľov Maďarska. Predsedu parlamentu Kuchcińského vyznamenal aj brigádny generál István Válóczy. Od Lászlóa Trencsényiho - predsedu Svetového zväzu Maďarov 1956. - ocenenie "Pesti Srácok" (chlapci z Pešti - mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na maďarskej revolúcii v roku 1956).

- Žijeme v neistých časoch, vo svete nových hrozieb a nových príležitostí - povedal predseda maďarského parlamentu László Kövér, keď otváral konferenciu. Predseda maďarského Národného zhromaždenia pripomenul, že dnešné podujatie sa koná predovšetkým pri príležitosti významného výročia - 60. výročia maďarskej revolúcie. Ako zdôraznil, myšlienka revolúcie dáva Poľsku a Maďarsku silu spoločne hľadieť do budúcnosti a čeliť jej výzvam. - Sme národy s priateľstvom založeným na spoločných hodnotách - povedal László Kövér. Zdôraznil, že v dnešnej politike je dôležitý základ práva, ako aj demokratické hodnoty. Predseda maďarského parlamentu tiež zdôraznil, že základom demokracie v 21. storočí sú suverénne štáty.

Predseda maďarského Národného zhromaždenia pripomenul, že v maďarskom parlamente a tiež v Rade Európy bola vystavená výstava o totalitarizme v Európe. Podľa Lászlóa Kövéra Európa nezabúda, že totalitarizmus vyrástol z popierania kresťanských hodnôt. - Veríme, že sila Európy v 21. storočí spočíva v sile kresťanstva, kresťanských základov a demokratických hodnôt. - zdôraznil.

1 1 KA175461

 

1 1 KA173219 001

 

1 1 KA173291

 

1 1 KA174054 001

 

1 1 KA174021

 

1 1 KA174133

 

1 1 KA173143 001

 

1 1 KA173047 001

 

1 1 KA173103 001

 

1 1 KA174144

 

1 1 KA174231

 

1 1 KA174326

 

1 1 KA174426

 

1 1 KA174756

 

1 1 KA174682

 

1 1 KA174915

 

1 1 KA175158

 

1 1 KA175289

 

1 1 KA175318

 

1 1 KA175350

 

1 1 KA175397

 

1 1 KA175399

 

1 1 KA175402

 

1 1 KA175453

 

1 1 KA175493

 

1 1 KA175494

 

1 1 KA175505 001

 

1 1 KA175563

 

1 1 KA175578

 

1 1 KA175617

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah