POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Węgiel pod kontrolą. Podkarpacie w 2022 roku otrzymało ponad 760 mln dodatku

Od lipca 2022 r. w kancelarii premiera cyklicznie odbywają się
spotkania dotyczące zakupów i dystrybucji węgla, w których bierze udział premier, szef kancelarii premiera Marek Kuchciński oraz przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, Ministerstwa Aktywów
Państwowych i innych podmiotów zaangażowanych w ten proces. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że sytuacja na rynku energii jest stale monitorowane, a rząd dba o stałość dostaw węgla.

Dotąd w woj. podkarpackim przekazano gminom na wypłatę dodatków węglowych łączną kwotę 761 533 020 zł (248 867 dodatków).

Podejmowane działania koncentrują się na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy
indywidualni, mieli zapewnione niezbędne dostawy węgla opałowego. Na bieżąco kontrolowana jest sytuacja z uwzględnieniem planów importowych i wydobywczych w zestawieniu z zapotrzebowaniem na surowiec.

Dzięki dopłacie z budżetu państwa, samorządy mogą kupić węgiel znacznie poniżej ceny rynkowej u importerów – do 1500 zł za tonę. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie
grzewczym, rozkładając ten zakup na raty. Zakupy można podzielić np. na dwie transze, jedna w tym roku, a pozostała w przyszłym – wolumen, który nie zostanie wykorzystany do końca 2022 r., nie przepada.

Gminy, które uczestniczą w dystrybucji węgla, nabywają ten surowiec po 1500 zł za tonę, a odsprzedają za maksymalnie 2000 zł; 500 zł przeznaczonych jest na logistykę, czyli transport.

W ramach wsparcia dostaw paliw stałych do gospodarstw domowych wprowadzono m.in. dodatek finansowych i czasowe dopuszczenia stosowania w gospodarstwach domowych węgla brunatnego.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści