POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

V Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Krakowie

W roku obchodów 40. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Hiszpanią Posłowie na Sejm RP i Deputowani do Kongresu Królestwa Hiszpanii z satysfakcją oceniają stabilny i wszechstronny rozwój polsko-hiszpańskiej współpracy. Opowiadają się za dalszym umacnianiem więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i naukowych pomiędzy Polską i Hiszpanią – brzmią pierwsze wersy deklaracji o współpracy między Polską a Hiszpanią, podpisanej przez szefów parlamentów podczas forum parlamentarnego w Krakowie.

Obrady podzielono na trzy panele: współpraca bilateralna, 2) problematyka europejska, 3) kwestie globalne.

– Pragnę podkreślić, że w relacjach dwustronnych zależy nam na zacieśnianiu partnerstwa strategicznego między Polską a Hiszpanią. Taka forma współpracy wskazuje na mocną zbieżność interesów obu naszych państw – powiedział rozpoczynający debatę marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Posłowie i deputowani podkreślili konieczność wzmocnienia roli parlamentów państw członkowskich w procesie decyzyjnym w UE, znaczenie dwustronnej współpracy parlamentarnej w relacjach polsko-hiszpańskich oraz w organizacjach międzynarodowych.

Istotnym punktem obrad była nauka języka hiszpańskiego i współpraca na poziomie edukacji.

Podczas obrad podniesiono także konieczność negocjacji pomiędzy Polską, Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem, podkreślając, że w centrum tego procesu musi stać dobro oraz prawne zabezpieczenie naszych obywateli.

Potwierdzono zaangażowanie Polski i Hiszpanii w przygotowanie do wdrożenia nowego reżimu klimatycznego wprowadzonego na mocy Porozumienia Paryskiego – znaczenie Polski jako gospodarza szczytu klimatycznego COP24 w 2018 r. jest w tym procesie bardzo istotne.

Parlamentarzyści wyrazili zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego.

Parlamentom przypisano szczególną rolę w zaangażowanie Unii Europejskiej w Europejską Politykę Sąsiedztwa, kształtowaniu wspólnej polityki wobec terroryzmu, kryzysów humanitarnych, łamania praw człowieka, radykalizacji, przepływów migracyjnych oraz zarządzania granicami na Południu.

Poparto fora regionalnych Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, wyrażono zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim oraz złamaniem zasady integralności terytorialnej Ukrainy i podstawowych norm prawa międzynarodowego.

Silne więzi transatlantyckie są według zgromadzonych niezbędne dla zachowania wiarygodności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Opowiadają się oni za kontynuacją trwałego zaangażowania politycznego i wojskowego Stanów Zjednoczonych w Europie.

Tradycyjnie już forum parlamentarne poprzedza konsultacje międzyrządowe, które zaplanowano na 30 czerwca. Zarówno marszałek Sejmu, jak i przewodnicząca Kongresu deputowanych Anna Pastor Julián podkreślili istotną rolę parlamentów w przygotowaniu gruntu pod rządowe negocjacje.

KU153648 KU153633 KU153561 KU153558 KU153185 KU153113 KU153084 KU152873 KU152552 KU152322 KU152291 KU152240 KU152094 KU152090 KU152018 KU151868 KU151839 KU151774 KU151750 KU151745 18928420_1501050443284606_488728038_n 18983081_1501050393284611_900533073_n 18928359_1501050409951276_1860126229_n DBf7YS0XoAElAO2 DBgoPQjXgAIohM7 KU151618KU151914 (1)

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści