DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

5. poľsko-španielske parlamentné fórum v Krakove

V roku osláv 40. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Poľskom a Španielskom poslanci poľského parlamentu a poslanci Kongresu Španielskeho kráľovstva s potešením konštatujú stabilný a všestranný rozvoj poľsko-španielskej spolupráce. Sú za ďalšie posilnenie politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a vedeckých väzieb medzi Poľskom a Španielskom - znie prvý riadok vyhlásenia o spolupráci medzi Poľskom a Španielskom, ktoré podpísali predsedovia parlamentov počas parlamentného fóra v Krakove.

Zasadnutie bolo rozdelené do troch panelov: 1) bilaterálna spolupráca, 2) európske otázky, 3) globálne otázky.

- Chcel by som zdôrazniť, že v bilaterálnych vzťahoch sme odhodlaní posilniť strategické partnerstvo medzi Poľskom a Španielskom. Táto forma spolupráce svedčí o silnom zblížení záujmov našich dvoch krajín," povedal Marek Kuchciński, predseda Sejmu, ktorý otvoril rozpravu.

Poslanci a poslanci zdôraznili potrebu posilniť úlohu národných parlamentov v rozhodovacom procese EÚ, význam bilaterálnej parlamentnej spolupráce v poľsko-španielskych vzťahoch a v medzinárodných organizáciách.

Dôležitým bodom programu bolo štúdium španielskeho jazyka a spolupráca na úrovni vzdelávania.

Na stretnutí sa tiež poukázalo na potrebu rokovaní medzi Poľskom, Španielskom a Spojeným kráľovstvom, pričom sa zdôraznilo, že v centre tohto procesu musí byť blaho a právna istota našich občanov.

Potvrdil sa záväzok Poľska a Španielska pripraviť sa na vykonávanie nového klimatického režimu zavedeného Parížskou dohodou - význam Poľska ako hostiteľa klimatického samitu COP24 v roku 2018 je v tomto procese veľmi dôležitý.

Poslanci vyjadrili obavy z možnosti povoliť pravidlá vysielania pre medzinárodnú cestnú dopravu.

Parlamentom bola pridelená osobitná úloha pri zapojení Európskej únie do európskej susedskej politiky, pri formovaní spoločných politík v oblasti terorizmu, humanitárnych kríz, porušovania ľudských práv, radikalizácie, migračných tokov a riadenia hraníc na juhu.

Podporila regionálne fóra Východného partnerstva a Euro-stredomorského partnerstva a vyjadrila znepokojenie nad pretrvávajúcou úrovňou napätia v rusko-ukrajinskom konflikte a nad porušovaním zásady územnej celistvosti Ukrajiny a základných noriem medzinárodného práva.

Podľa účastníkov sú silné transatlantické väzby nevyhnutné pre dôveryhodnosť Severoatlantickej aliancie. Obhajujú pokračovanie trvalej politickej a vojenskej angažovanosti USA v Európe.

Parlamentné fórum tradične predchádza medzivládnym konzultáciám, ktoré sú naplánované na 30. júna. Predsedníčka parlamentu aj predsedníčka Kongresu poslancov Anna Pastor Julián zdôraznili dôležitú úlohu parlamentov pri príprave pôdy pre vládne rokovania.

KU153648 KU153633 KU153561 KU153558 KU153185 KU153113 KU153084 KU152873 KU152552 KU152322 KU152291 KU152240 KU152094 KU152090 KU152018 KU151868 KU151839 KU151774 KU151750 KU151745 18928420_1501050443284606_488728038_n 18983081_1501050393284611_900533073_n 18928359_1501050409951276_1860126229_n DBf7YS0XoAElAO2 DBgoPQjXgAIohM7 KU151618KU151914 (1)

 

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah