POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Jak uwolnić gospodarczy potencjał Podkarpacia. Zrównoważony rozwój kraju jednym z priorytetów rządu

Największe wydarzenie gospodarcze roku – Kongres 590 – odbyło się w Jasionce k. Rzeszowa. W wydarzeniu wzięło udział 4,5 tys. osób, w tym prezydent, premier i ministrowie. Jego zadaniem jest wsparcie rodzimych marek, zachęcenie do zakupów lokalnych produktów, oraz rozwijanie zakupowego patriotyzmu. Tegoroczna, trzecia, edycja Kongresu 590 jest szczególna, odbywa się bowiem w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prelegenci skupili się na polskiej gospodarce; jej mocnych i słabych punktach. Podczas 94 debat panelowych dyskutowano o tym, jak uwolnić gospodarczy potencjał Polski. Prelegenci skupili się m.in. na technologii, inwestycjach, energetyce, polityce środowiskowej, handlu i eksporcie. Kongres nieprzypadkowo organizowany jest na Podkarpaciu, które staje się stolicą przedsiębiorczości i innowacji. Region jest także liderem w wykorzystywaniu funduszy unijnych – łącznie do końca 2017 r. samorząd województwa w ramach środków na lata 2014-2020 zakontraktował 994 mln zł.

 • Zrównoważony rozwój kraju jest jednym z priorytetów rządu. Dotąd udało się znacznie obniżyć bezrobocie, które na Podkarpaciu spadło  z 12,9% w XI 2015 do 8,7% w VI 2018 r.
 • Na wschodzie kraju problem nierównych płac jest szczególnie istotny. Pracownicy teraz mają zapewnioną dolną granicę wynagrodzenia i zagwarantowaną coroczną waloryzację pensji.
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadza pakiet ponad 100 zmian dla przedsiębiorców, które ułatwią zakładanie, prowadzenie i rozliczanie działalności. Skorzysta na tym  ponad 173 tysięcy istniejących w województwie firm. Zmiany najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu rozpoczęły się w 2016 roku. Do dzisiaj ponad 100 zmian weszło już w życie, m.in. rozszerzono ochronę przedsiębiorcy poprzez interpretację wszystkich niejasności na korzyść przedsiębiorcy czy powołując Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Władze województwa tworzone przez Prawo i Sprawiedliwość dostrzegając potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i wzmacniania regionalnej gospodarki, podejmowały z sukcesem liczne działania, w tym:

 • Utworzono Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – dla wsparcia MŚP w regionie, stopniowo zasilany pieniędzmi z instrumentów zwrotnych poprzedniej perspektywy, dostarcza kapitał dla przedsiębiorczości.
 • Powołano Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. – jego misją jest łączenie nauki z przedsiębiorczością, komercjalizacja badań i badania zamawiane, budzenie przedsiębiorczej kreatywności młodych ludzi (będą tworzyć biznes na miejscu, a nie wyjeżdżać).
 • Aktywność Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – pozyskiwanie inwestorów, wsparcie jest w pozyskiwaniu inwestycji, wsparcie eksporterów, pomoc doradcza i szkolenia dla regionalnych firm, poszukiwanie partnerów gospodarczych dla firm.
 • Władze samorządowe konsekwentnie wspierają przedsiębiorczość poprzez działalność instytucji otoczenia biznesu. RARR S.A. – wsparcie doradcze przedsiębiorczości, transfer zaawansowanych technologii, zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, inkubacja nowych firm, współpraca z uczelniami, realizacja projektów dla start-up. Szansą dla zwiększenia profesjonalizacji usług świadczonych przez IOB pod kątem oczekiwań rynkowych, jest realizacja projektu Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.
 • Kluczem do rozwoju gospodarki regionu jest wzmacnianie innowacyjnych, konkurencyjnych firm, zdolnych do konkurowania na rynkach europejskich i światowych. Jako inteligentne specjalizacje regionu piS wskazuje kluczowe branże, jak: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka i telekomunikacja (ICT) oraz motoryzacja.
 • Obecnie realizowany jest projekt własny w ramach RPO WP 2014-2020 dedykowany inteligentnym specjalizacjom i wspieramy przedsiębiorstwa z tych branż. Ponadto, prowadzimy proces przedsiębiorczego odkrywania dla identyfikacji nowych sektorów szansy, które mogą stać się kolejnymi specjalizacjami.
 • Ważnym czynnikiem rozwoju regionalnej gospodarki jest możliwość spotkań, prezentacji swojego potencjału oraz budowanie kontaktów gospodarczych. Temu celowi służy Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego jako miejsce organizacji międzynarodowych kongresów gospodarczych, imprez wystawienniczych i targowych.
 • Pakiet miast średnich: jako jeden z projektów strategicznych SOR został opracowany Pakiet działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Pakietem dla miast średnich objętych jest 13 ośrodków w woj. podkarpackim: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

 CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA PODKARPACKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARKI

 • Zadba o rozwój Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz o promocję podkarpackich firm i terenów inwestycyjnych. Będzie stymulować prywatne inwestycje rozwojowe przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez państwowe agencje działające w ramach grupy PFR, np. ARP.
 • Będzie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym.
 • Będzie rozwijać ,,Inteligentne Specjalizacje” wybrane w województwie podkarpackim, a także prowadzić identyfikację nowych, innowacyjnych i rozwojowych branż gospodarki.
 • Zapewni wsparcie dla podkarpackich przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania z państwowych agencji.
 • Zapewnimy kompleksowe wsparcie doradcze dla przedsiębiorców ubiegających się o przyznanie prawa do ulg w ramach nowo tworzonej ogólnopolskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • Będzie współpracować z PFR na rzecz wdrażania programu Otwarte Innowacje, który ma na celu pobudzenie polskich innowacji technologicznych poprzez finansowanie publiczno-prywatne. Ostateczni beneficjenci (innowacyjne spółki technologiczne z komponentem R&D) mogą łącznie liczyć na dokapitalizowanie w wysokości od 5 mln PLN do ok. 20-30 mln PLN (maksymalnie do 60 mln PLN) w latach 2017-2023.
 • Będziemy budować przy udziale BGK hale przemysłowe pod wynajem dla innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów produkcyjnych nieposiadających zdolności, aby uruchomić proces produkcji.
 • Będzie realizować projekt Bank Czasu. Banki czasu pozwalają na wymianę usług w ramach społeczności. Rolę waluty pełni tu czas poświęcony na wykonywanie danej czynności, a nad całością piecze sprawują specjalne strony internetowe. Popularyzacja banków czasu wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej oraz stanie się naturalnym źródłem rozwoju przedsiębiorczości.
 • Będzie wspierać rozwój usług finansowych na rzecz małych i średnich firm przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju.
 • Program Strategiczny Błękitny San – podniesienie poziomu życia mieszkańców gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San, przy efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych.
 • Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad – wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych.

Współpraca z Rządem przy realizacji Programu dla Bieszczad: Celem Programu jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju tego obszaru poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Program ma na celu stworzenie skutecznego forum współpracy i wymiany doświadczeń między tymi podmiotami a rządem w celu rozwoju regionu.

Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak pozytywne efekty Programu odczują także sąsiednie miejscowości.

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści