POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Uroczyste Zgromadzenie Narodowe z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

W Poznaniu odbyło się dziś pierwsze w historii wyjazdowe posiedzenie Zgromadzenie Narodowego, zorganizowane dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i początków polskiej państwowości. Przed połączonymi Izbami parlamentu oraz licznie zgromadzonymi gośćmi z kraju i zagranicy specjalne orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. – W 966 roku dokonało się jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach Polski i Polaków. Książę poznański i gnieźnieński Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając obrady w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym.

W swoim wystąpieniu marszałek Sejmu podkreślił, że decyzja Mieszka I zmieniła  na wieki ład moralny, życie codzienne i publiczne oraz stosunki społeczne na naszych ziemiach. – Państwo Polskie oraz jego mieszkańcy zostali  wówczas trwale połączeni z chrześcijańską Europą oraz Rzymem – stolicą papiestwa i centrum cywilizacji europejskiej. Losy Polski i Polaków zostały powiązane z dziejami Kościoła powszechnego – przypomniał Marek Kuchciński. Jak dodał, Kościół stał się instytucją, na której została oparta budowa państwa i narodu. – Polacy walcząc o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą bronili równocześnie wiary i Kościoła (…) – mówił marszałek Kuchciński. Wskazał na symbole polskiej pamięci historycznej mocno zakorzenione w chrześcijaństwie, wśród których wymienił bitwę pod Wiedniem z 1683 r. i bitwę pod Warszawą w 1920 r.

Marek Kuchciński mówił także o obecnym znaczeniu wiary rzymskokatolickiej, nadającej tożsamość Polakom, polskiej wspólnocie i rodzinom nie tylko w skali państwa, ale i poza jego granicami. Jak powiedział, „władze niepodległej Rzeczpospolitej wywodzące się z tradycji Solidarnościowej sięgają dzisiaj do fundamentów naszej państwowości, nierozłącznie związanej z chrześcijaństwem”. – Łączy nas, współczesnych Polaków, przekonanie, że zarówno chrzest dokonany w 966 r., jak i Millenium obchodzone w 1966 r., są kamieniami milowymi w naszych dziejach, wyrazem historycznej mądrości, sukcesu i odpowiedzialności za Państwo oraz jego mieszkańców – zaznaczył.

Podczas historycznego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego marszałek Senatu Stanisław Karczewski uroczyście odczytał tekst uchwał w 1050. rocznicę Chrztu Polski, podjętych wcześniej przez Sejm i Senat – pełny tekst dokumentu.

O wielkim znaczeniu chrztu i chrześcijańskiego dziedzictwa dla kształtowania losów Polski i Polaków mówił w swoim orędziu prezydent Andrzej Duda. – Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego (…). Decyzja naszego pierwszego, historycznego władcy zdecydowała o całej, późniejszej przyszłości naszego kraju – podkreślił. Prezydent zaznaczył, że w 966 r. Polska narodziła się do nowego, chrześcijańskiego życia. – Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla nas i dla siebie jako wspólnota narodowa i polityczna – powiedział Andrzej Duda.

W ocenie prezydenta przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło polską tożsamość. – Powiedzieliśmy wtedy „tak” wolności i samostanowieniu. Powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo, tworzyć je, bronić, a gdy trzeba ginąć za nie – mówił Andrzej Duda. Jak dodał prezydent, udało się zbudować wspólnotę „na fundamencie wiary, która od tego czasu wrosła na stałe w naszą tożsamość, stając się w procesie dziejów często najważniejszą i ostatnią tarczą wolności i solidarności”.

Przyjęcie chrztu przez naszych przodków było, w opinii Andrzeja Dudy, rdzeniem, wokół którego kształtował się wspaniały polski naród. Prezydent określił rok 966 „najważniejszą cezurą w naszych dziejach”, zaś trwające obecnie obchody jubileuszowe „świętowaniem 1050. urodzin naszego narodu i ojczyzny”. – To wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości. I będziemy je kontynuować przez kolejne miesiące w całym kraju. Jego kulminacją stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce ojca świętego papieża Franciszka i Światowe Dni Młodzieży – mówił prezydent.

– Drzemie w nas olbrzymia moc, której źródłem jest właśnie wspólna tożsamość narodowa, chrześcijańska. Moc, która kilkakroć w ostatnich stuleciach ujawniała się w naszej historii. Moc, która pomagała nam przetrwać najgorsze doświadczenia, utratę wolności obywatelskich i niepodległego państwa, próby wynarodowienia i dechrystianizacji. Moc, dzięki której w konfrontacji z nieprzyjaciółmi, zaborcami, okupantami potrafiliśmy zwyciężyć i wyjść z tych doświadczeń jeszcze silniejsi i jeszcze bardziej zjednoczeni – podkreślał Andrzej Duda. Z tego niezłomnego ducha narodowego, jak zaznaczył, Polacy zawsze byli, są i będą dumni, i chcą z tego bogactwa dalej czerpać.

W swoim wystąpieniu prezydent przywołał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział on przed wejściem Polski do Unii Europejskiej: „Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy”. – Dlatego też oddając hołd naszym dalekowzrocznym poprzednikom sprzed 1050 lat, pragnę z całą mocą wyrazić przekonanie, że idąc za wskazaniem naszego wielkiego rodaka, Polska jest i pozostanie wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, w nim mamy bowiem wypróbowany, mocny fundament dla przyszłości – zaznaczył Andrzej Duda.

Według prezydenta Dudy wejście w krąg cywilizacji chrześcijańskiej w obrządku łacińskim było prawdziwym przełomem. – Trzy filary tej cywilizacji stały się też filarami polskiej tożsamości i kultury – powiedział. Wśród tych filarów Andrzej Duda wymienił grecką filozofię, umiłowanie mądrości, prymat obiektywnej prawdy oraz precyzyjne narzędzia poznawania i analizowania rzeczywistości. Drugi fundament to zdaniem prezydenta rzymska myśl prawna i ustrojowa, idea rządów prawa, koncepcja republiki oraz etos obywatelski. Natomiast trzeci filar wymieniony przez Andrzeja Dudę to Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia.

– Nie jesteśmy tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji i naszej kultury. Mamy obowiązek budowania silnego państwa, także jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając się na tym, na czym wyrośliśmy, na czym nas wychowano (…) – tłumaczył Andrzej Duda. Przypomniał, że „wychowano nas w tradycji budowania silnej Polski, nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń”. – Głęboko wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu – podkreślił prezydent.

W dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, obok głowy państwa i parlamentarzystów, uczestniczyli także m.in.: Rada Ministrów z premier Beatą Szydło na czele, członkowie Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – metropolity poznańskiego, kardynał Pietro Parolin – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej i legat papieski oraz przedstawiciele najważniejszych polskich instytucji państwowych, parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Polonii.

Po uroczystym posiedzeniu uczestnicy wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl”, skomponowanego specjalnie na tę uroczystość. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich została także odsłonięta tablica upamiętniająca wyjątkowe obrady Zgromadzenia Narodowego – w ceremonii wziął udział m.in. prezydent RP oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.

W ramach obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym marszałek Sejmu Marek Kuchciński, będą jeszcze uczestniczyć m.in. w uroczystej Mszy św. w Katedrze Poznańskiej.

 

13000119 1736754679874087 7020945887663173313 n

 

13012779 1736754783207410 1079733184431149164 n

 

12990991 1736755923207296 7363023975962415398 n

 

RZ 0333

 

KA164850

 

KA165156

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści