DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Slávnostné národné zhromaždenie pri príležitosti 1050. výročia krstu Poľska

V Poznani sa dnes konalo historicky prvé výjazdové zasadnutie Národného zhromaždenia, zorganizované pri príležitosti jubilea 1050. výročia krstu Poľska a počiatkov poľskej štátnosti. Osobitný príhovor predniesol prezident Andrzej Duda pred spojenými komorami parlamentu a početnými hosťami z Poľska i zo zahraničia. - Jedna z najdôležitejších historických udalostí v dejinách Poľska a poľského národa sa odohrala v roku 966. Mieszko I., knieža Poznane a Gniezna, sa rozhodol prijať krst," povedal Marek Kuchciński, predseda Sejmu, ktorý otvoril rokovanie v Zemskej hale Medzinárodného veľtrhu v Poznani. Ceremoniál sa začal štátnou hymnou.

Predseda Sejmu vo svojom prejave zdôraznil, že rozhodnutie Meška I. zmenilo morálny poriadok, každodenný a verejný život a spoločenské vzťahy v našich krajinách na celé stáročia. - Poľský štát a jeho obyvatelia boli vtedy trvalo spojení s kresťanskou Európou a Rímom, hlavným mestom pápežstva a centrom európskej civilizácie. Osud Poľska a Poliakov bol spojený s dejinami univerzálnej cirkvi - Marek Kuchciński pripomenul. Ako dodal, Cirkev sa stala inštitúciou, na ktorej sa zakladala výstavba štátu a národa. - Poliaci, bojujúci za slobodnú a nezávislú republiku, bránili svoju vieru a zároveň cirkev. (...) - povedal maršal Kuchciński. Poukázal na symboly poľskej historickej pamäti pevne zakorenené v kresťanstve, medzi ktorými spomenul bitku pri Viedni v roku 1683 a bitku pri Varšave v roku 1920.

Marek Kuchciński hovoril aj o súčasnom význame rímskokatolíckej viery, ktorá dáva identitu Poliakom, poľskej komunite a rodinám nielen v národnom meradle, ale aj za jej hranicami. Ako povedal, "orgány nezávislej Poľskej republiky, vychádzajúce z tradície Solidarity, dnes siahajú k základom našej štátnosti, neoddeliteľne spojeným s kresťanstvom". - Nás, súčasných Poliakov, spája presvedčenie, že tak krst v roku 966, ako aj milénium, ktoré sme oslávili v roku 1966, sú míľnikmi našich dejín, prejavom historickej múdrosti, úspechu a zodpovednosti za štát a jeho obyvateľov. - zdôraznil.

Počas historického zasadnutia Národného zhromaždenia predseda Senátu Stanisław Karczewski slávnostne prečítal text uznesení k 1050. výročiu krstu Poľska, ktoré predtým prijali Sejm a Senát -. Úplné znenie dokumentu.

Prezident Andrzej Duda vo svojom príhovore poukázal na veľký význam krstu a kresťanského dedičstva pri formovaní osudu Poľska a Poliakov. - Krst kniežaťa Meška I. je najdôležitejšou udalosťou v celých dejinách poľského štátu a národa (...). Rozhodnutie nášho prvého historického panovníka rozhodlo o celej neskoršej budúcnosti našej krajiny - zdôraznil. Predseda zdôraznil, že v roku 966 sa v Poľsku zrodil nový kresťanský život. - Zrodila sa pre svet, vyšla z prehistorickej éry a vstúpila do arény európskych dejín. Zrodila sa pre nás a pre seba ako národné a politické spoločenstvo - Andrzej Duda povedal.

Podľa prezidenta prijatie krstu v latinskom obrade definovalo poľskú identitu. - Vtedy sme povedali áno slobode a sebaurčeniu. Povedali sme, že sme pripravení budovať národ a vlastný štát, ktorý sa stará o svoje blaho, tvoriť ho, brániť ho a v prípade potreby zaň aj zomrieť. - Andrzej Duda povedal. Ako dodal prezident, bolo možné vybudovať spoločenstvo "na základoch viery, ktorá odvtedy natrvalo prerástla do našej identity a stala sa v procese dejín často najdôležitejším a posledným štítom slobody a solidarity".

Prijatie krstu našimi predkami bolo podľa Andrzeja Dudu jadrom, okolo ktorého sa formoval veľký poľský národ. Prezident označil rok 966 za "najvýznamnejšiu cézúru v našich dejinách" a prebiehajúce jubilejné oslavy za "oslavu 1050. narodenín nášho národa a vlasti". - Je to veľká oslava poľskosti, ktorá je zdrojom našej hrdosti a radosti. V nasledujúcich mesiacoch budeme pokračovať v jeho oslavách v celej krajine. A vyvrcholí prvou návštevou Svätého Otca Františka v Poľsku a Svetovými dňami mládeže. - povedal prezident.

– Je v nás obrovská sila, ktorej zdrojom je práve naša spoločná národná, kresťanská identita. Sila, ktorá sa v našich dejinách v posledných storočiach niekoľkokrát prejavila. Sila, ktorá nám pomohla prežiť najhoršie skúsenosti, stratu občianskych slobôd a nezávislého štátu, pokusy o znárodnenie a dechristianizáciu. Sila, ktorá nám v konfrontácii s našimi nepriateľmi, okupantmi a útočníkmi umožnila zvíťaziť a vyjsť z týchto skúseností ešte silnejší a jednotnejší. - Andrzej Duda zdôraznil. Zdôraznil, že Poliaci boli, sú a budú vždy hrdí na tohto nezdolného národného ducha a chcú z neho čerpať aj naďalej.

Prezident vo svojom prejave pripomenul slová svätého Jána Pavla II. pred vstupom Poľska do Európskej únie: "Európa potrebuje Poľsko a Poľsko potrebuje Európu. - Preto by som chcel vzdať hold našim prezieravým predchodcom spred 1050 rokov a vyjadriť pevné presvedčenie, že Poľsko je a zostane verné svojmu kresťanskému dedičstvu, pretože v ňom máme osvedčený a pevný základ pre budúcnosť," poznamenal Andrzej Duda.

Podľa prezidenta Dudu bol vstup do kruhu kresťanskej civilizácie v latinskom obrade skutočným prelomom. - Tri piliere tejto civilizácie sa stali aj piliermi poľskej identity a kultúry - povedal. Medzi tieto piliere Andrzej Duda zaradil grécku filozofiu, lásku k múdrosti, prvenstvo objektívnej pravdy a presné nástroje na poznávanie a analýzu skutočnosti. Druhým základom je podľa prezidenta rímske právne a politické myslenie, idea právneho štátu, koncepcia republiky a občiansky étos. Tretím pilierom, ktorý uvádza Andrzej Duda, je Starý a Nový zákon, Dekalóg a Evanjelium.

– Nie sme tu navždy, ale máme veľkú povinnosť udržiavať základy našej tradície a kultúry. Máme povinnosť budovať silný štát aj ako veľké spoločenstvo našich ľudí na základe toho, na čom sme vyrástli, na čom sme boli vychovaní (...) - Andrzej Duda vysvetlil. Pripomenul, že "sme boli vychovaní v tradícii budovania silného Poľska nielen pre nás a našich blízkych, ale predovšetkým pre budúce generácie". - Pevne verím, že túto úlohu zvládneme - zdôraznil prezident.

Na dnešnom zasadnutí Národného zhromaždenia sa okrem iných zúčastnila aj hlava štátu a poslanci: Rada ministrov na čele s premiérkou Beatou Szydło, členovia Konferencie biskupov Poľska pod vedením arcibiskupa Stanisława Gądeckého - metropolitu Poznane, kardinál Pietro Parolin - štátny sekretár Svätej stolice a pápežský legát, zástupcovia najdôležitejších poľských štátnych inštitúcií, európskych parlamentov, diplomatického zboru a poľskej komunity.

Po slávnostnom zasadnutí si účastníci vypočuli premiéru skladby Oratorium966.pl, ktorú špeciálne pre túto slávnosť skomponovala Poznaňská filharmónia. V areáli Medzinárodného veľtrhu v Poznani bola odhalená aj pamätná tabuľa pripomínajúca jedinečné rokovania Národného zhromaždenia - na slávnostnom akte sa okrem iných zúčastnili prezident Poľskej republiky a predsedovia Sejmu a Senátu.

V rámci osláv 1050. výročia krstu Poľska sa predstavitelia najvyšších štátnych orgánov, vrátane maršálka Sejmu Mareka Kuchcińského, ešte zúčastnia okrem iného na slávnostnej svätej omši v katedrále v Poznani.

 

13000119 1736754679874087 7020945887663173313 n

 

13012779 1736754783207410 1079733184431149164 n

 

12990991 1736755923207296 7363023975962415398 n

 

RZ 0333

 

KA164850

 

KA165156

 

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah