POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Trójmorze przyśpiesza!


16 grudnia br. podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych podjęty został temat projektu Trójmorza. Inicjatywa powstała w 2015 roku, a jej celem było wzmocnienie współpracy dwunastu krajów w regionie Morza Adriatyckiego, Bałtyckiego oraz Czarnego. Drogą do zacieśnienia kooperacji jest między innymi realizacja wspólnych inicjatyw w obszarach transportu, energetyki oraz cyfryzacji.

Marek Kuchciński zwrócił uwagę na szczególną dbałość Polski o kwestię rozwoju nowoczesnej infrastruktury, w tym szczególnie cyfrowej w regionie Trójmorza. Uważam, że obszar ten będzie decydował o przyszłej zdolności naszego regionu do konkurowania na globalnym rynku, dzięki rozwojowi infrastruktury cyfrowej będziemy w stanie lepiej wykorzystać potencjał gospodarczy państwa.

Posiedzenie było również okazją do zaznaczenia roli parlamentu w obszarze lobbingu na rzecz Trójmorza. Należy wzmocnić głos parlamentu w sprawie tej inicjatywy – mówił Marek Kuchciński. Dodatkową troską objęty został temat Funduszu Trójmorza. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka wyjaśniła skalę i funkcję tego instrumentu. Fundusz jest ekonomicznym wymiarem Inicjatywy Trójmorza i wehikułem inwestycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w tym regionie. Uzupełnia i wzmacnia zaangażowanie kapitałowe poszczególnych krajów i instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

foto: Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński.

RK

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści