POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Tarcza Solidarnościowa: ochrona wszystkich Polaków, wsparcie dla firm i przedsiębiorców  

Wojna na Ukrainie wywołała 3 wielkie kryzysy: energetyczny, gospodarczy i bezpieczeństwa. Tarcza Solidarnościowa będzie chronić Polaków przed gwałtownymi, trzy-, czterokrotnymi wzrostami cen. Z takimi wzrostami cen już dziś mierzą się obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej.

Państwo polskie działa w dwóch podstawowych obszarach:

1. ochrona rodzin, obywateli, wszystkich Polaków

2. ochrona i wsparcie dla firm i przedsiębiorców  

Stała cena na obecnym poziomie do 2000 kWh zużycia rocznego. Ok. 8 mln gospodarstw domowych w ogóle nie odczuje wzrostu cen!

Rodziny wielodzietne (z Kartą Dużej Rodziny), niepełnosprawni oraz rolnicy będą płacić za energię w obecnej cenie za zużycie do 2600 kWh rocznie. Za dodatkowe zmniejszanie zużycia energii przez rodziny będzie można uzyskać rabat. Ograniczenie zużycia o więcej niż 10% w stosunku do tego roku obniży o 10% koszty energii. Rodziny zyskają dodatkową osłonę – Dodatek energetyczny wyniesie 1000 zł. Administracja rządowa i samorządowa będzie zobowiązana do ograniczenia zużycia energii o min. 10 proc.  Każda publiczna instytucja będzie musiała dokonać optymalizacji konsumpcji energii elektrycznej i ograniczać koszty. Rząd uruchomi dodatkowe środki na lokalne inwestycje w energooszczędne oświetlenie ulic, by pomóc samorządom w obniżaniu wydatków na energię.

    TARCZA DLA FIRM I ZIELONA ENERGIA DLA PRZEMYSŁU (OZE)

Firmy z takich branż jak hutnictwo, produkcja ceramiki, szkła czy nawozów zostaną  objęte tarczą dla firm energochłonnych. Pomoże im ona zmniejszyć deficyt spowodowany energetycznym szantażem Rosji. Przeznaczymy 5 mld zł dofinansowania do zakupu energii i gazu dla branż z ponadstandardowymi kosztami energii. W 2023 r. możliwe będzie wybudowanie dla dużych firm przemysłowych połączenia zielonych źródeł wytwórczych do instalacji wewnętrznych odbiorców energii. Duzi odbiorcy będą mogli sami budować nowe instalacje OZE i korzystać z nich na własne potrzeby. Dzięki temu zyskają tańszą energię, niższe koszty swojej produkcji oraz możliwość oferowania niższych cen. Państwo daje przykład. W 2022 r. nie będą wypłacane premie w Spółkach Skarbu Państwa i spółkach samorządowych.       EWENTUALNIE: Polski rząd podejmuje szereg działań, by w dobie globalnego kryzysu wspierać polskich przedsiębiorców. Tarcza Solidarnościowa to rozwiązanie-zachęta – nagradza tych, którzy oszczędzają. Gospodarstwom domowym dajemy gwarantowaną cenę energii do 2000 kWh rocznie. Dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz gospodarstw domowych, prowadzących działalność rolniczą będzie to 2600 kWh. Oznacza to, że gospodarstwa domowe wyższą cenę za prąd zapłacą jedynie za nadwyżkę – powyżej 2000 lub 2600 kWh.  Dodatkowo, po stronie obywateli nie ma żadnej biurokracji, lub będzie ona ograniczona do minimum. To dostawca energii będzie oceniał zużycie i automatycznie obniżał jej cenę. W przypadku rolników – wystarczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku rolnego. W rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci będzie potrzebna jedynie Karta Dużej Rodziny, a tam, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością – jeden dokument potwierdzający. Na przestrzeni siedmiu lat polski rząd konsekwentnie wywiązuje się ze złożonych wcześniej zobowiązań dot. zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyspieszenia transformacji krajowego sektora energetyki. Szczególnie ostatnie dwa lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i wzrastającego udziału energii z odnawialnych źródeł energii. Z każdym rokiem osiągamy cele, które jeszcze niedawno były nierealne, a wręcz uznawane przez niektórych za niemożliwe do zrealizowania – jak osiągnięcie 15 proc. celu odnawialnych źródeł energii na 2020 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,1 proc. Jednocześnie prowadzimy działania prowadzące do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, która jest strategiczną inwestycją dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia niezależność energetyczną kraju.      
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści