POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Święto Straży Marszałkowskiej

Marszałek Sejmu VIII kadencji Marek Kuchciński wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Straży Marszałkowskiej.

Ustawa powołująca Straż Marszałkowską jako służbę mundurową weszła w życie w 2018 r., ustanawiając Święto Straży Marszałkowskiej na 20 maja. Wśród nowych zadań Straży znalazło się m.in.: prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu. Straż jako formacja podlega Marszałkowi Sejmu i stanowi jednocześnie komórkę organizacyjną Kancelarii Sejmu.

Straż Marszałkowska jest najmłodszą formacją mundurową w Polsce, ale jej tradycje sięgają I RP i czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy żołnierze podlegli Marszałkowi zapewniali porządek i bezpieczeństwo króla oraz parlamentarzystów wokół miejsca, w którym obradował Sejm. Żołnierze Straży Marszałkowskiej powoływani byli spośród wojskowych chorągwi węgierskich i nosili mundury ówczesnej piechoty węgierskiej.

W uroczystości udział wzięli Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Gosiewska i Ryszard Terlecki.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści