POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Marka Kuchcińskiego z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Uzbekistanu

Dziś odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Marka Kuchcińskiego z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Uzbekistanu Szerzodem Asadowem. Minister Asadow przyjechał do Polski w ramach konsultacji politycznych między ministerstwami spraw zagranicznych. Marek Kuchciński podziękował za inicjatywę rozszerzenia programu wizyty o spotkania parlamentarne i wyraził nadzieję, że przyczynią się do pogłębienia wzajemnych relacji, również na tym poziomie. O współpracy międzyparlamentarnej świadczy fakt, że 25 lutego br. utworzona została w Sejmie Polsko-Uzbekistańska Grupa Parlamentarna, a podobna grupa przyjaźni istnieje już od czerwca 2020 r. w parlamencie Uzbekistanu. Wraz z zainicjowaniem w 2016 r. programu reform w Uzbekistanie pojawiły się nowe możliwości rozwoju dwustronnych kontaktów, a skuteczny program naprawy ma kluczowe znaczenie, nie tylko dla dalszego rozwoju Uzbekistanu, ale również dla procesów zachodzących w całym regionie Azji Centralnej. Polska może wspierać Uzbekistan w prowadzeniu reform i dzielić się naszymi doświadczeniami z procesu transformacji politycznej i gospodarczej. Przewodniczący wyraził satysfakcję z rosnącej wymiany handlowej oraz nadzieję na utrzymanie tego trendu w przyszłości, po przezwyciężeniu skutków pandemii COVID-19. Minister Asadow zadeklarował, że jego kraj pozostaje zdeterminowany w prowadzeniu obecnie wdrażanych reform i zadeklarował wolę rozwijania współpracy z Polską we wszystkich aspektach współpracy dwustronnej. Stwierdził, że Polska jest dla Uzbekistanu jednym z najważniejszych partnerów w Europie Środkowej, nie tylko z politycznego, ale i gospodarczego punktu widzenia.  Minister podziękował Polsce za solidarność z Uzbekistanem w dobie pandemii COVID-19, której przejawem było m.in. przekazanie pomocy humanitarnej do Uzbekistanu w listopadzie 2020 r. lekarstw, środków ochrony osobistej oraz materiałów dezynfekcyjnych. Tematem spotkania były również szanse i możliwości pogłębienia współpracy wielostronnej pomiędzy Grupą Wyszehradzką a krajami Azji Centralnej.  

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści