ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Setkání předsedy zahraničního výboru Sejmu Marka Kuchcińského s náměstkem ministra zahraničních věcí Uzbekistánu

Dnes se uskutečnilo setkání předsedy zahraničního výboru Sejmu Marka Kuchcinského s náměstkem ministra zahraničí Uzbekistánu Šerzodem Asadovem. Ministr Asadov přijel do Polska v rámci politických konzultací mezi ministerstvy zahraničí. Marek Kuchciński poděkoval za iniciativu rozšířit program návštěvy o parlamentní setkání a vyjádřil naději, že přispějí k prohloubení vzájemných vztahů i na této úrovni. O meziparlamentní spolupráci svědčí skutečnost, že 25. února letošního roku byla v Sejmu ustavena polsko-uzbecká parlamentní skupina a podobná skupina přátelství již od června 2020 existuje v uzbeckém parlamentu. Se zahájením programu reforem v Uzbekistánu v roce 2016 se objevily nové příležitosti pro rozvoj dvoustranných kontaktů a účinný program obnovy má zásadní význam nejen pro další rozvoj Uzbekistánu, ale i pro procesy probíhající v celém středoasijském regionu. Polsko může Uzbekistán podpořit v jeho reformách a podělit se s ním o naše zkušenosti z procesu politické a hospodářské transformace. Prezident vyjádřil spokojenost s rostoucí obchodní výměnou a naději, že se tento trend podaří udržet i v budoucnu, po překonání následků pandemie COVID-19. Ministr Asadow prohlásil, že jeho země je i nadále odhodlána realizovat v současnosti prováděné reformy, a deklaroval vůli rozvíjet spolupráci s Polskem ve všech aspektech bilaterální spolupráce. Uvedl, že Polsko je pro Uzbekistán jedním z nejdůležitějších partnerů ve střední Evropě, a to nejen z politického, ale i z ekonomického hlediska. Ministr poděkoval Polsku za solidaritu s Uzbekistánem v době pandemie COVID-19, která se projevila mimo jiné tím, že v listopadu 2020 předalo Uzbekistánu humanitární pomoc v podobě léků, osobních ochranných prostředků a dezinfekčních materiálů. Jednání se zaměřilo také na příležitosti a možnosti prohloubení mnohostranné spolupráce mezi Visegrádskou skupinou a zeměmi Střední Asie.  

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah