POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ślubowanie Straży Marszałkowskiej

Obchodzone w tym roku 550-lecie Parlamentaryzmu
Rzeczypospolitej przypomina nam o bogatym parlamentarnym
i obywatelskim dziedzictwie.
W dzieje Sejmu wpisana jest także tradycja Straży
Marszałkowskiej, sięgająca drugiej połowy XVI wieku.
W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów straż była
formacją elitarną. Jej służba była szczególnie chroniona.
W II RP SM została powołana na wniosek marszałka Wojciecha
Trąpczyńskiego. Wrócono do chlubnej tradycji, którą kontynuowano
także po II wojnie światowej.
Od 100 lat obowiązkiem SM jest czuwanie nad
bezpieczeństwem posłów i senatorów oraz porządkiem obrad.
Służba w SM była zawsze wielkim zaszczytem. Aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie parlamentu przyjmowano do niej ludzi
o odpowiednim wyszkoleniu i świadectwie moralnym.
W styczniu 2018 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Straży
Marszałkowskiej, która wprowadza dla tej formacji nowy zakres
praw, a także nowych zadań i obowiązków będących odpowiedzią na
wyzwania współczesności.
Ustawa ta rozszerza kompetencje Straży Marszałkowskiej.
Przede wszystkim zmienia ona status zatrudnienia strażników
z pracowniczego, na status służby na podstawie mianowania, tak jak
funkcjonariusze innych służb mundurowych.
Ślubowanie jest szczególnym i symbolicznym momentem.
Jego złożenie to zobowiązanie do wiernej służby, nawet z narażeniem
własnego życia. Głęboko wierzę, że zgodnie z Rotą ślubowania
będziecie Państwo ofiarnie i wytrwale budować wizerunek Straży
Marszałkowskiej, jako formacji gotowej do najtrudniejszych zadań.
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za wzorowe
wykonywanie trudnych obowiązków.
Składam Państwu Funkcjonariuszom życzenia satysfakcji
z wypełniania tej zaszczytnej służby.

Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP

DSCF0942 DSCF0945 KKB_1594.viewDSCF0958 DSCF0963 DSCF0974 DSCF0976 DSCF0977 DSCF0980 DSCF0981 DSCF0984 DSCF0986 DSCF0988 DSCF0990 DSCF0991 DSCF0992 DSCF0994 DSCF0995 DSCF0998 KKB_1310 KKB_1376 KKB_1394 KKB_1735 KKB_1820 KKB_1926 KKB_1960 KKB_1968DSCF1001 DSCF1002 DSCF1004 DSCF1007 DSCF1011

fot. Krzysztof Białoskórski, Marta Olejnik/ KS

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści