POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm RP wzywa do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2

Podczas dzisiejszego posiedzenia posłowie przyjęli uchwałę wzywającą do wstrzymania budowy NS2.

„Sejm Rzeczypospolitej, w poczuciu solidarności z naszymi środkowoeuropejskimi sąsiadami, zagrożonymi rosyjskim ekspansjonizmem, w tym w szczególności z Ukrainą, wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, jako naszego sojusznika w NATO i partnera w Unii Europejskiej, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 oraz do podjęcia kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania jego budowy” – oświadczyła Izba.

 „Apelujemy o to w imię szacunku dla wartości, na których oparta jest Unia Europejska, w imię solidarności z Ukrainą i dbałości o stabilność i bezpieczeństwo w Europie, jak też dla zwiększania odporności Unii na presję ze strony Rosji” – napisali posłowie. Sejm wezwał także Stany Zjednoczone do utrzymania oraz rozszerzenia sankcji wymierzonych w podmioty uczestniczące w budowie gazociągu.

Posłowie w przyjętym w głosowaniu dokumencie podkreślili, że realizowana na dnie Morza Bałtyckiego inwestycja jest narzędziem finansowania imperialnej ekspansji Rosji. Wymienili także rosyjskie akty zbrojnej agresji: na Gruzję w 2008 r. i na Ukrainę od 2014 r., a także nielegalną secesję Naddniestrza oderwanego od Mołdawii.

„Federacja Rosyjska wywierała wiosną bieżącego roku zmasowaną presję wojskową na Ukrainę, grożąc wybuchem poważnego konfliktu zbrojnego u granic Polski i Unii Europejskiej. Nord Stream 2, umożliwiając Rosji rezygnację z  tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy do głównych jego odbiorców w tym do Republiki Federalnej Niemiec, otworzy Rosji drogę do zbrojnej napaści na Ukrainę na wielką skalę, bez ryzyka ponoszenia kosztów przerwania wskutek działań wojennych rzeczonego tranzytu” – stwierdził Sejm w przyjętej uchwale.

Posłowie wspomnieli także o dokonanych przez Rosję na terytorium Unii Europejskiej zabójstwach przeciwników politycznych i aktach terroryzmu, o zagrożeniu życia więzionego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz rosyjskim wsparciu dla reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi.

„Wyrażamy przekonanie, że akceptacja dla kontynuacji projektu Nord Stream 2 w wyżej opisanych okolicznościach jest przyzwoleniem na prowadzenie przez Federację Rosyjską polityki opartej na gwałceniu międzynarodowych standardów, praw człowieka, naruszaniu integralności państw ościennych i wywieraniu presji na państwa Unii Europejskiej i NATO” – oświadczyli posłowie.

11 czerwca uchwałę ws. Nord Stream 2 przyjęła komisja spraw zagranicznych: https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/komisja-spraw-zagranicznych-przez-aklamacje-przyjela-projekt-uchwaly-w-sprawie-nord-stream-2/

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści