POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm rozszerza wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W październiku wejdzie w życie przyjęty właśnie przez Sejm projekt ustawy gwarantujący osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji świadczenie do 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.  

Przyjęte w tej kadencji Sejmu rozwiązania przyniosły znaczne wsparcie osobom niepełnosprawnym, a nakłady finansowe z budżetu państwa na ten cel wzrosły aż o 4 mld zł. W 2018 roku do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów trafiło 19,5 mld zł. Przykładowo:

·     Renta socjalna dla niepełnosprawnych wzrosła o 360 zł – z 739,58 zł w 2015 roku do 1100 zł –  przysługuje dorosłym niepełnosprawnym

·        Pierwszy raz od ponad 12 lat podwyższono wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, który w 2018 r. wzrósł o 31,42 zł, a w tym roku wzrośnie do 215,84 zł – przysługuje wszystkim niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji 

·        Świadczenie pielęgnacyjne w 2019 r. wynosi 1583 zł, w ubiegłym roku było to 1477 zł, a w 2015 r. – 1200 zł –  świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy zrezygnowali z pracy dla opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (również dorosłym dzieckiem)

·        Po raz pierwszy od czasu wprowadzenia wzrósł też specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W listopadzie ub.r. oba wzrosły o 100 zł – do kwoty 620 zł –  specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 764 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nie przysługują, jeżeli przyznano świadczenie pielęgnacyjne

·        Dodatkowo dzieci niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie z programu Rodzina 500 plus –  500 plus przysługuje do 18 r. życia

·        Sumując świadczenia, w 2019 roku rodzic może liczyć na 3087,42 zł miesięcznie, czyli ponad tysiąc zł więcej niż w roku 2015

·        Dofinansowanie rocznego udziału uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wzrośnie z 14 796 zł w 2015 roku do 18 996 zł w 2020.

Niepełnosprawny powyżej 18 r. życia – renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne dla rodzica i zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka czyli podwyżka 360+383+31,42 zł = 774,42 plus 500 zł od października (jeśli spełnia kryteria).

Niepełnosprawne dziecko poniżej 18 r. życia 500 plus na dziecko, świadczenie pielęgnacyjne, i zasiłek pielęgnacyjny, czyli podwyżka o 500+383+31,42 = 914,42 zł.

mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści