POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm obecnej kadencji ma rekordowo wysokie oceny

Posiedzenie Sejmu 17 lipca 2019

Aż 32 proc. badanych przez CBOS pozytywnie ocenia pracę Sejmu (w analogicznym miesiącu 2015 roku 17 proc.). Lipiec to miesiąc, w którym rozpoczyna się jeden z flagowych programów Prawa i Sprawiedliwości, czyli 500 plus na każde dziecko. W lipcu przyjęto już 20 ustaw, m.in. dot. likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia czy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej, a do Sejmu wpłynął projekt dot. 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami oraz obniżający podatek PIT z 18 do 17 proc. Wpływ na pozytywny odbiór Izby Niższej może mieć także szczególna pamięć, jaką otacza się wydarzenia historyczne. Sejm był ostatnio organizatorem obchodów 450-lecia zawarcia unii polsko-litewskiej w Lublinie. Nie bez znaczenia może być także wyznaczana przez marszałka Sejmu polityka zagraniczna, w której coraz wyraźniej i z sukcesami wybija się dyplomacja parlamentarna (czerwcowy szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie). Działania Sejmu przyczyniają się także do zwiększenia znaczenia  Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej.

Prawo i Sprawiedliwość z sukcesem wdrożyło m.in.:

 • program 500 plus – od 1 lipca br. rozszerzony o każde dziecko
 • wyprawka 300 zł dla dzieci idących do szkół
 • 13. emerytura
 • emerytura dla matek czworga i więcej dzieci
 • darmowe leki dla seniorów powyżej 75 lat
 • obniżenie wieku emerytalnego po niesprawiedliwym przedłużeniu przez poprzedni rząd
 • obniżenie kosztów pracy
 • powołanie Krajowej Administracji Skarbowej – skuteczna walka z mafiami VAT-owymi
 • zwolnienie z podatku pracujących ludzi młodych – do 26. roku życia
 • obniżanie bezrobocia
 • ograniczenie przestępczości podatkowej
 • polityka historyczna
 • pielęgnowanie chrześcijańskich wartości
 • ochrona symboli narodowych i religijnych
 • zmiany w systemie edukacji
 • powroty Polaków, którzy wyjechali pracować za granicą
 • mocny głos w sprawach ideologii i migracji w Unii Europejskiej
 • polityka państwa wspierająca rodzicielstwo
 • ochrona polskich gospodarstw przed podwyżkami cen energii
 • wsparcie rolnictwa i zabieganie o większe środki w Unii
 • zmniejszenie liczby rodzin żyjących w ubóstwie, szczególnie wielodzietnych
 • przywracanie połączeń autobusowych
 • pomoc przy termomodernizacji, wymiana „kopciuchów’
 • dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich
 • powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej
 • odbudowa życia kulturalnego i sportowego regionów
 • Via Carpatia (S-19)

Fot., tekst mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści