POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm: IV Forum Polsko-Szwedzkie

O przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego oraz współpracy dotyczącej innowacji rozmawiali dziś w Sejmie posłowie oraz deputowani Riksdagu. Spotkanie wspólnie otworzyli marszałek Marek Kuchciński i przewodniczący Urban Ahlin. To już czwarte obrady w tej konwencji międzyparlamentarnej.

– Forum przybliża nas do rozwiązania problemów i zacieśnia naszą współpracę, to spotkanie dyskusyjne, podczas którego możemy swobodnie wymieniać swoje poglądy – powiedział marszałek Sejmu otwierając dzisiejsze polsko-szwedzkie obrady parlamentarne. Marszałek nawiązał w swojej wypowiedzi do przykładów polsko-szwedzkiej współpracy i podkreślił jak skuteczne może być połączenie sił w oparciu o podstawową zasadę: równi z równymi, wolni z wolnymi. – My, Polacy potrzebujemy sprawnej Unii Europejskiej w oparciu o maksymę zjednoczeni w różnorodności – powiedział Marek Kuchciński. Marszałek przypomniał także zgłaszaną przez siebie na posiedzeniach przewodniczących państw Unii Europejskiej koncepcję wzmocnienia Unii Europejskiej poprzez powrót do jej fundamentów, czyli do prawa narodów do samostanowienia o sobie. Dodał także, że równie ważne pozostaje także wzajemne poszanowanie suwerenności. Wzmocnienie Unii może nastąpić, w opinii marszałka Kuchcińskiego, poprzez uporządkowanie kompetencji poszczególnych instytucji europejskich oraz wzmocnienie roli parlamentów narodowych.

Przewodniczący Urban Ahlin mówił o tym, jak ważna jest gotowość do wzajemnej współpracy. W jego opinii to Traktat Lizboński daje wiele możliwości działania, lecz nadal wiele parlamentów europejskich z tego nie korzysta. Jak podkreślił, Brexit będzie miał duży wpływ tak samo na Polskę, jak i Szwecję. Wielka Brytania jest bowiem ważnym partnerem gospodarczym wszystkich państw Wspólnoty. Przewodniczący Ahlin zwrócił także uwagę na bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego. Jak zaznaczył, to kwestia, którą Szwecja intensywnie wspiera. Przewodniczący powiedział też, że środowisko polityczne w jego kraju krytycznie ocenia interwencję wojsk rosyjskich na Ukrainie. Wyjaśnił, że jest to ogromne wyzwanie dla Europy, a Unia Europejska musi być wobec takich wydarzeń zjednoczona.

W dyskusji dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej w kontekście Brexitu głos zabrali m.in. przedstawiciele Komisji: do Spraw Unii Europejskiej Konrad Głębocki i Spraw Zagranicznych Andrzej Halicki. W imieniu Polsko-Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej w rozmowach uczestniczyła Monika Rosa. Jak podkreślano, Unia Europejska potrzebuje zmian i naprawy lecz należy także pamiętać o tym dlaczego powstała. Zwrócono także uwagę na mechanizmy jakie daje Traktat Lizboński i na to, że w niewielkim stopniu są one wykorzystywane. Podkreślono także, że kompetencje parlamentów narodowych nadal są zbyt słabe. Podczas tej części spotkania wymieniono także poglądy dotyczące migracji.

W drugiej części spotkania poruszone zostały kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie Morza Bałtyckiego. Swoje opinie w tej kwestii zaprezentowali przedstawiciele Komisji: Obrony Narodowej Waldemar Andzel i Spraw Zagranicznych Norbert Obrycki. Polsko-Szwedzką Grupę Parlamentarną reprezentował Arkadiusz Marchewka. W dyskusji podkreślono, że współpraca między naszymi krajami w dziedzinie bezpieczeństwa jest strategiczna. Jej dobre podstawy stanowi Partnerstwo Wschodnie, to właśnie w tym obszarze należałoby intensyfikować i wzmacniać wspólne działania. Podczas forum poruszono także sprawy dotyczące solidarności energetycznej i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Dzisiejsze spotkanie było także okazją do rozmów dotyczących innowacji gospodarczych i współpracy w tym zakresie. Komisję Cyfryzacji, Innowacji i Nowych Technologii reprezentował Witold Czarnecki, a Komisję Gospodarki i Rozwoju Daniel Milewski. W imieniu Polsko-Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej głos zabierał Krzysztof Truskolaski. Podkreślono, że Szwecja jest jednym z liderów w zakresie innowacji – to jeden z priorytetów gospodarczych tego kraju.

Dzisiejsze IV Forum Polsko-Szwedzkie poprzedziło spotkanie marszałka Sejmu z przewodniczącym Riksdagu. Politycy rozmawiali m.in. o wymianie doświadczeń w zakresie współpracy regionalnej, rosnącym znaczeniu makroregionów – na przykładzie basenu Morza Bałtyckiego i regionu Karpat, a także o potrzebie przyjmowania strategii regionalnych. Tematem spotkania Marka Kuchcińskiego z Urbanem Ahlinem było również zacieśnienie współpracy parlamentarnej z Europą Środkowo-Wschodnią i wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego.

unspecified-39unspecified-38 unspecified-37 unspecified-36 unspecified-35 unspecified-34 unspecified-33 unspecified-32 unspecified-31 unspecified-30

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści