DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Sejm: 4. poľsko-švédske fórum

O budúcnosti Európskej únie, bezpečnosti v regióne Baltského mora a spolupráci v oblasti inovácií dnes v Sejme diskutovali poslanci a poslanci Riksdagu. Zasadnutie spoločne otvorili predseda parlamentu Marek Kuchciński a predseda parlamentu Urban Ahlin. Toto je štvrté zasadnutie tohto medziparlamentného dohovoru.

- Fórum nás približuje k riešeniu problémov a posilňuje našu spoluprácu, je to diskusné stretnutie, na ktorom si môžeme slobodne vymieňať názory. povedal predseda Sejmu pri otvorení dnešného poľsko-švédskeho parlamentného zasadnutia. Predseda parlamentu vo svojom prejave spomenul príklady poľsko-švédskej spolupráce a zdôraznil, aké efektívne môže byť spojenie síl na základe základného princípu: rovný s rovným, slobodný so slobodným. - My, Poliaci, potrebujeme účinnú Európsku úniu založenú na hesle "jednota v rozmanitosti". - povedal Marek Kuchciński. Predseda tiež pripomenul myšlienku, ktorú predložil na stretnutiach predsedov EÚ, a to posilniť Európsku úniu návratom k jej základom, konkrétne k právu národov na sebaurčenie. Dodal, že rovnako dôležité je aj vzájomné rešpektovanie suverenity. Podľa Kuchcińského možno EÚ posilniť zefektívnením právomocí jednotlivých európskych inštitúcií a posilnením úlohy národných parlamentov.

Predseda Urban Ahlin hovoril o tom, že je dôležité byť pripravený na vzájomnú spoluprácu. Podľa jeho názoru práve Lisabonská zmluva poskytuje veľa možností na konanie, ale mnohé európske parlamenty ju stále nevyužívajú. Ako zdôraznil, brexit bude mať veľký vplyv na Poľsko aj Švédsko. Spojené kráľovstvo je dôležitým hospodárskym partnerom pre všetky krajiny Spoločenstva. Predseda Ahlin tiež upozornil na bezpečnosť v regióne Baltského mora. Ako zdôraznil, túto problematiku Švédsko intenzívne podporuje. Prezident tiež uviedol, že politické prostredie v jeho krajine kritizuje ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine. Vysvetlil, že pre Európu je to obrovská výzva a Európska únia musí byť voči takýmto udalostiam jednotná.

Na diskusii o budúcnosti Európskej únie v súvislosti s brexitom sa zúčastnili zástupcovia výborov pre záležitosti Európskej únie Konrad Głębocki a pre zahraničné veci Andrzej Halicki. V mene poľsko-švédskej parlamentnej skupiny sa diskusie zúčastnila Monika Rosa. Ako bolo zdôraznené, Európska únia potrebuje zmeny a nápravu, ale je tiež dôležité pamätať na to, prečo bola vytvorená. Upozornilo sa aj na mechanizmy stanovené v Lisabonskej zmluve a na skutočnosť, že sa vo veľkej miere nevyužívajú. Zdôraznilo sa tiež, že právomoci národných parlamentov sú stále príliš slabé. Počas tejto časti stretnutia sa uskutočnila aj výmena názorov na migráciu.

Druhá časť stretnutia sa zaoberala otázkami bezpečnosti v regióne Baltského mora. Zástupcovia výborov prezentovali svoje stanoviská k tejto otázke: Waldemar Andzel z Výboru pre národnú obranu a Norbert Obrycki z Výboru pre zahraničné veci. Poľsko-švédsku parlamentnú skupinu zastupoval Arkadiusz Marchewka. V diskusii bolo zdôraznené, že spolupráca medzi našimi krajinami v oblasti bezpečnosti má strategický význam. Východné partnerstvo na to poskytuje dobrý základ a práve v tejto oblasti by sa mali zintenzívniť a posilniť spoločné aktivity. Počas fóra sa otvorili aj otázky týkajúce sa energetickej solidarity a spolupráce so Spojenými štátmi.

Dnešné stretnutie bolo tiež príležitosťou na diskusiu o hospodárskych inováciách a spolupráci v tejto oblasti. Výbor pre digitalizáciu, inovácie a nové technológie zastupoval Witold Czarnecki a Výbor pre hospodárstvo a rozvoj Daniel Milewski. V mene poľsko-švédskej parlamentnej skupiny vystúpil Krzysztof Truskolaski. Zdôraznilo sa, že Švédsko je jedným z lídrov v oblasti inovácií - je to jedna z hospodárskych priorít krajiny.

Dnešnému IV. poľsko-švédskemu fóru predchádzalo stretnutie predsedu Sejmu s predsedom Riksdagu. Politici okrem iného diskutovali o výmene skúseností v oblasti regionálnej spolupráce, o rastúcom význame makroregiónov - na príklade povodia Baltského mora a karpatského regiónu, ako aj o potrebe prijať regionálne stratégie. Témou stretnutia Mareka Kuchcińského a Urbana Ahlina bolo aj posilnenie parlamentnej spolupráce so strednou a východnou Európou a posilnenie Východného partnerstva.

unspecified-39unspecified-38 unspecified-37 unspecified-36 unspecified-35 unspecified-34 unspecified-33 unspecified-32 unspecified-31 unspecified-30

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah