POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Rada Doradców Politycznych Premiera o potrzebach mieszkaniowych Polaków

Wsparcie rządu przy finansowaniu mieszkania oraz ograniczenie formalności przy budowie domów do 70 m2 – to główne tematy spotkania Rady Doradców Politycznych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania omówiono też strategiczne cele rozwoju kraju oraz bieżące tematy dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej.

Pomoc w realizacji marzenia o własnych czterech kątach

Rządowi zależy nam tym, aby jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodzą jest wkład własny. Dlatego też jednym z głównych tematów omawianych podczas ostatniego posiedzenia Rady Doradców Politycznych były, przyjęte już przez Radę Ministrów, projekty ustaw: o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego oraz o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. To kluczowe projekty, które realizują założenia Polskiego Ładu.

  • Mieszkanie bez wkładu własnego

Polski Ład wychodzi naprzeciw trudnościom – zwiększa dostępność finansowania własnego mieszkania. To rozwiązanie obejmie trzy grupy osób:

  • te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
  • te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
  • te, które chcą wybudować własny dom.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres minimum 15 lat. Rozwiązanie będzie skierowane do młodych – od 24 do 40 lat.

Co ważne, po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys.,  a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

  • Dom do 70 m2 bez formalności

Oszczędność czasu i pieniędzy – to zagwarantuje ograniczenie formalności przy budowie domów do 70 m2. Po zmianach, budowa będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika oraz książki budowy. Proces budowlany skróci się nawet o kilka tygodni. W ten sposób ograniczymy nadmiarowe formalności. Co ważne, to także oszczędność dla inwestora – co najmniej kilka tysięcy złotych.

Eksperci z różnych dziedzin – Rada Doradców Politycznych

Rada Doradców Politycznych to organ doradczy Prezesa Rady Ministrów. Powołanie w skład Rady w marcu 2021 r. otrzymało 21 osób. To specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni zarówno w pracy w parlamencie, jak i samorządzie.

Do głównych zadań Rady Doradców Politycznych należy dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju – w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Oprócz tego członkowie Rady zajmują się przedstawianiem propozycji, ocen i opinii dotyczących celów politycznych i strategicznych rozwoju kraju oraz kierunków polityki wewnętrznej i zewnętrznej – w celu zapewnienia wzrostu pozycji międzynarodowej Polski oraz zamożności jej obywateli.

źródło: KPRM

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści