POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Program organizacyjny

Stan: 2 września br. 

KONFERENCJI EUROPA KARPAT

organizowanej w ramach XXI Forum Ekonomicznego-Krynica, 7-8 września 2011 r.


7 września (środa) – Przyjazd uczestników

14:00-15:30 Inauguracyjna sesja plenarna XXI Forum Ekonomicznego (możliwość udziału)

16:00 – 17:30 Prezentacja Konwencji Karpackiej

  • Konwencja Karpacka jako instrument aktywizujący współpracę państw karpackich;
  • Zrównoważona turystyka w Karpatach;
  • Leśnictwo i ochrona lasów;
  • Strategia zrównoważonego rozwoju dla Karpat;

8 września (czwartek)

(godzina do potwierdzenia) Uroczystość podpisania przez stronę polską Protokołów do Konwencji Karpackiej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, Ministerstwo Środowiska RP)

11:00 – 12:00 Panel I: „Europa Karpat. Współpraca państw europejskich
w kontekście nowego budżetu UE na lata 2014-
2020”

  • Karpaty z perspektywy brukselskiej;
  • Znaczenie Karpat w europejskiej polityce sąsiedztwa i Partnerstwie Wschodnim;
  • Przyszłość Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście Strategii „Europa 2020”

12:05 – 13:20 Panel II: „Dobre praktyki współpracy w Europie Karpat”

  • Makroregion Karpacki – możliwości współpracy;
  • Polityka rozwoju w obszarach górskich (infrastruktura, gospodarka, rolnictwo, innowacje);
  • Zjednoczeni w różnorodności, przykłady dobrych praktyk (nauka, miasta, architektura drewniana, uzdrowiska, tradycje pasterskie).

 

Ok. 17:00 – 20:00 wyjazd terenowy organizowany przez Lasy Państwowe.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści