POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Posiedzenie komisji Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy w Jaremczu

Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński będzie uczestniczył w dniach 7-8 lipca w posiedzeniu komisji Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy.

W programie zaplanowano między innymi:

Złożenie kwiatów pod Pomnikami Orląt i Strzelców Siczowych, wizytę w Kosulacie Generalnym RP, udział w odsłonięciu tablicy pamięci Jacka Kuronia oraz złożenie kwiatów w miejscu poświęconym pamięci ok. 300 członków polskiej inteligencji Stanisławowa, rozstrzelanych przez Niemców w sierpniu1941 r.

Podczas posiedzenia komisji polscy i ukraińscy parlamentarzyści rozpatrzą natomiast następujące tematy:

Blok gospodarczy:

Hydroelektrownie na rzekach górskich (doświadczenie polskie i ukraińskie).

Rozwój regionów przygranicznych; współpraca transgraniczna.

Euroregion „Karpaty”.

Blok ekologiczny:

Zapobieganie niszczeniu lasów wskutek burz.

Blok społeczny:

Prezentacja projektów „Polsko-Ukraińskiego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej” pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy:

1) Prezentacja stanu realizacji projektu renowacji dawnego obserwatorium astronomicznego UW na górze Pop Iwan.

2) Prezentacja projektu „Polsko – Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej” w Mikuliczynie.

Na koniec parlamentarzyści udadzą się do wsi Bystrec – do domu Stanisława Vincenza i zapoznają się z prezentacją projektu domu badań terenowych im. Stanisława Vincenza oraz wejdą na górę Pop Iwan (2028 m, Pasmo Czarnohory), gdzie obejrzą ruiny przedwojennego obserwatorium astronomicznego UW.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści