POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Polska i Litwa: Podkreślamy, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga jak najściślejszych stosunków dwustronnych

Wspólne oświadczenie

ze spotkania członków Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej w Wilnie 11 marca 2022 r.

podkreślamy, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga jak najściślejszych stosunków dwustronnych między Litwą a Polską, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony;

zobowiązujemy się do utrzymania konstruktywnej i korzystnej dla obu stron intensywności współpracy parlamentarnej;

uznajemy suwerenność Ukrainy, jej niepodległość, integralność terytorialną oraz nienaruszalność i integralność terytorialną jej granic uznanych na szczeblu międzynarodowym;

zdecydowanie popieramy przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE oraz jej przyszłe pełne członkostwo w UE i zachęcamy do tego wszystkie państwa członkowskie UE. Potwierdzamy naszą gotowość do wykorzystania wszystkich narzędzi dyplomacji parlamentarnej i zapewnienia Ukrainie pełnej pomocy w przystąpieniu do UE. Przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego byłoby ważnym sygnałem moralnego poparcia dla jej mieszkańców , którzy nie szczędząc życia, bronią swojej ojczyzny i prawa do decydowania o własnej przyszłości;

zdecydowanie potępiamy agresję wojskową Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę oraz próbę obalania legalnie wybranego rządu ukraińskiego, zdecydowanie potępiamy brutalne zabijanie niewinnych ludzi , bombardowanie i ostrzał obiektów cywilnych, gwałty, rabunki i inne akty agresorów sprzeczne z zasadami ludzkości;

popieramy zdecydowane działania polskich i litewskich rządów oraz społeczeństw obywatelskich w udzielaniu wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej, wojskowej, politycznej, gospodarczej i społecznej, jakiej Ukraina potrzebuje, a także w udzielaniu niezbędnej pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym;

wierzymy i dokładamy wszelkich starań, aby organizacje międzynarodowe i społeczność międzynarodowa jako całość robiła więcej i aby jak najszybciej zaprzestano zabijania niewinnych ludzi, a agresor poniósł odpowiedzialność za swoje działania.

Razem jesteśmy silni

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści