POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Polacy i Węgrzy na rzecz wolnej, bezpiecznej, silnej i sprawiedliwej Europy

Podczas Letniego Uniwersytetu liderów w Krasiczynie zorganizowanego przez Instytut Wacława Felczaka debatowano nad wizją przyszłości Europy.

Młodzi Polacy i Węgrzy zadeklarowali chęć współpracy na rzecz rodziny, demokracji i godności ludzkiej. Akcentując wartość wyszehradzkiej tożsamości i chrześcijańskich korzeni, podkreślili konieczność reformy  Unii Europejskiej, w której należy mocno wyeksponować poglądy młodych ludzi z Europy Środkowej. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński zaznaczył, że podpisuje się pod deklaracją w stu procentach. – Zwrócono w niej uwagę na podstawowe kwestie, na to, czym się wyróżniamy w Europie Środkowej i z czego cała Europa, cala Unia Europejska powinna korzystać – powiedział.

O PRZYSZŁOŚCI EUROPY. DEKLARACJA POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ MŁODZIEŻY – UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU LETNIEGO INSTYTUTU IM. WACŁAWA FELCZAKA W KRASICZYNIE

My, młodzi Polacy i Węgrzy,

– zdając sobie sprawę z odpowiedzialności wobec naszej społeczności, naszych narodów, naszego regionu i naszego kontynentu, dostrzegając wyzwania nadchodzących dziesięcioleci,

– wierząc w chrześcijańskie korzenie Europy, uznając wartości, takie jak: rodzina, demokracja, godność ludzka, nieograniczona i prawnie chroniona wolność opinii i wypowiedzi oraz znaczenie dialogu społecznego,

wyrażamy przekonanie, że potrzebna jest silna Europa i głęboka reforma Unii Europejskiej, w której należy mocno wyeksponować poglądy młodych ludzi z Europy Środkowej. Nasza tożsamość narodowa i wyszehradzka, tradycje i kultura stanowią niezależną, równorzędną wartość, która również musi być zauważana na forum Unii Europejskiej.

Dlatego deklarujemy, że będziemy wspólnie pracować, na szczeblu politycznym i obywatelskim, na rzecz wolnej, bezpiecznej, silnej i sprawiedliwej Europy, w której:

– zamiast polaryzacji ideologicznej i prowadzenia wojny kulturowej, dostrzegane są nasze interesy i wartości; definiowane własne problemy w miejsce tematów zastępczych i importowanych ideologii,

– poziom podstawowej wiedzy o regionie jest wysoki, co znajduje odzwierciedlenie również w szkolnictwie średnim; poszerzone zostaną możliwości nauki języków środkowoeuropejskich,

– fundusze na rzecz programów młodzieżowych i stypendialnych Grupy Wyszehradzkiej będą pomnożone.

Wzywamy starsze pokolenia, decydentów politycznych, liderów opinii i przedstawicieli mediów, aby współpracowali z nami; stworzyli nam płaszczyznę do dyskusji i zapewnili przestrzeń do wspólnego myślenia.

Zamek w Krasiczynie, 25 sierpnia 2021 r.

Fot. www.mymedia.pl

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści