POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie miesiąca: luty

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARZYSTY – Okręg nr 22

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

LUTY

 

czwartek, 1 lutego

 • Berlin: spotkanie z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeuble. – Dla nas polityków wielopokoleniowe podejście polega na wyciąganiu jak najwłaściwszych wniosków z dobrze poznanej przeszłości, by w oparciu o nie budować dobrą przyszłość – powiedział marszałek Marek Kuchciński. Tematem rozmów polityków była m.in. obecna sytuacja w Unii Europejskiej oraz stosunki między Polską a Niemcami. Podczas wizyty w Berlinie marszałek Sejmu spotkał się z Polonią i odwiedził muzeum „Topografia Terroru”, które dokumentuje mechanizmy i zbrodnie popełnione przez Niemców w czasie II wojny światowej w Europie.

KU283206

niedziela, 4 lutego

 • Ustrzyki Górne: II Memoriał Olka Ostrowskiego w narciarstwie wysokogórskim. Aleksander Ostrowski był ratownikiem Bieszczadzkiego GOPR, członkiem Klubu Wysokogórskiego w Krakowie oraz instruktorem narciarstwa PZN. Łączył wspinaczkę wysokogórską ze skialpinizmem, czyli narciarstwem wysokogórskim. Marszałek otrzymał statuetkę z okazji 65. rocznicy GOPR.

 b4

wtorek, 6 lutego

 • Prezydium Sejmu
 • Konwent Seniorów
 • 58. posiedzenie Sejmu
 • Gala „Człowiek Roku” Strefy Wolnego Słowa. Podczas gali wręczono nagrody św. Grzegorza I Wielkiego, Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” oraz nagrodę 25-lecia „Gazety Polskiej”. Ich laureatami zostali kolejno: Andrzej Gwiazda, premier Mateusz Morawiecki oraz bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy.

 gal

fot. Beata Szydło, Instagram

środa, 7 lutego

 • Wystawa „W drodze do niepodległości”. Stulecie odrodzenia Państwa Polskiego to najważniejsze wydarzenie, wokół którego koncentruje się nasza zbiorowa pamięć. Otwierający wystawę marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że obchody  jubileuszu 100-lecia niepodległości są okazją do pogłębienia wiedzy o drogach do naszej niepodległości, umacniają poczucie wartości  niepodległego państwa i przypominają, że niepodległości trzeba ciągle pilnować. Marszałek mówił, że niezwykle ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, pogłębianie zrozumienia idei państwowości polskiej, a także misja upowszechniania wiedzy o historii, zwłaszcza o jej bohaterach.

KU286221-1024x683

 • Kierownictwo Kancelarii Sejmu
 • Konwent Seniorów
 • Spotkanie z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem
 • Spotkanie z parlamentarzystami z Podkarpacia

 czwartek, 8 lutego

 • Prezydium Sejmu
 • Konwent Seniorów
 • 58. posiedzenie Sejmu. Posłowie uchwalili osiem ustaw: o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawę przewidującą powołanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii, o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dzięki noweli ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dzieci przebywające wraz z matkami więzionymi za działalność opozycyjną w PRL, będą mogły otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa. Sejm wyraził także zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto.

Posłowie podjęli uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. oraz przyjął informację rządu o działaniach podejmowanych w 2015 oraz w 2016 roku na rzecz osób niepełnosprawnych.

58

 • Spotkanie z przewodniczącym Senatu Hiszpanii. Należy wzmocnić Unię Europejską, a wzmocnienie to powinno wyjść od krajów, które ją tworzą – zgodzili się marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Senatu Hiszpanii Pío García-Escudero Márquez. Spotkanie było pretekstem do omówienia wspólnych inicjatyw politycznych i gospodarczych. Márquez zaznaczył, że dla hiszpańskich przedsiębiorców Polska stanowi centrum, w którym warto inwestować i rozwijać działalność. Rozmówcy podnieśli także kwestię obecnego i przyszłego kształtu Unii Europejskiej, zgodzili się, że nie wolno odchodzić od wartości, na których UE została zbudowana.

h1

 piątek, 9 lutego

 • Spotkanie z wiceprezesem Polskiej Spółki Gazownictwa Marianem Żołyniakiem

sobota, 10 lutego

 • 94. miesięcznica smoleńska. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8 mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Jarosław Kaczyński odniósł się również do sprawy nazywania obozów koncentracyjnych „polskimi obozami śmierci” i konfliktu polsko-izraelskiego. – Musimy być zdecydowani, musimy być twardzi. Musimy bronić prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej – mówił prezes.

94-miesiecznica-smolenska_R. Ostrowski East news

niedziela, 11 lutego

 • Uhonorowanie marszałka Marka Kuchcińskiego Złotym Medalem „Serce za Serce”. W imieniu marszałka medal odebrał senator Marek Pęk

List marszałka Sejmu Złoty medal Serce za serce

 poniedziałek, 12 lutego

 • Gala „Człowiek Wolności 2017” Tygodnika wSieci. Tytuł otrzymała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska

wtorek, 13 lutego

 • Spotkanie z prof. Stanisławem Bajem i Anną Bielecką w Akademii Sztuk Pięknych
 • Spotkanie z marszałkiem woj. podkarpackiego Władysławem Ortylem
 • Spotkanie dot. wirtualnego muzeum, współpracy między Kancelarią Sejmu a Google Polska
 • Spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa Świętego Filipa Apostoła z Częstochowy. Marszałkowi podarowano „Wielką Księgę Patriotyczną”

DSCF8685DSCF8707

środa, 14 lutego

 • Spotkanie z przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Lacherem. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił potrzebę intensyfikacji współpracy pomiędzy parlamentami Polski i Francji oraz powołania forum współpracy pomiędzy parlamentami, grupami przyjaźni czy ekspertami. Przewodniczący Senatu Francji poprał pomysł forum, na którym poruszano by wrażliwe tematy – czy w ramach dialogu polsko-francuskiego, czy Trójkąta Weimarskiego. Zgodził się, by była to szybka inicjatywa, którą niezwłocznie przedstawi francuskiemu Senatowi. Zaznaczył, że zakres kompetencji parlamentów dobrze byłoby rozumieć nie poprzez tłumaczenia medialne, lecz dzięki bezpośrednim kontaktom.

DSCF8785 francuz flagi

 • Spotkanie z ambasadorem Austrii JE Wernerem Almhoferem. Podczas spotkania poruszono temat m.in. zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej – państw różnorodnych, lecz o równych prawach. Marszałek Sejmu zaakcentował potrzebę reformy sądownictwa w Polsce, przeprowadzanej na wzór państw Europy Zachodniej, oraz potrzebę lepszego przepływu informacji, ponieważ to głównie z dezinformacji wynika błędna ocena stanu praworządności w Polsce. Marszałek podkreślił także potrzebę intensyfikacji kontaktów między parlamentami, również włączając Austrię do formatu Grupy Wyszehradzkiej. Ambasador zapowiedział powołanie w marcu parlamentarnej austriacko-polskiej grupy przyjaźni. 

aA

 • Spotkanie z ekspertami

 czwartek, 15 lutego

 • Spotkanie z panem Markiem Matraszkiem

sobota, 17 lutego

 • XX Konferencja Europa Karpat, Przemyśl. – W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku rozpoczęliśmy odbudowę Europy Środkowej; postanowiliśmy wykorzystać ten czas, aby pokazać jej potencjał, potencjał Karpat, nadać naszej części Europy nową dynamikę – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając konferencję. Podczas pięciu paneli tematycznych głos zabrali m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wśród panelistów i gości obecni byli również parlamentarzyści i naukowcy z Węgier, Ukrainy, Słowacji, Bułgarii.

EK lampa EK

wtorek, 20 lutego

 • Bratysława, spotkanie z przewodniczącym parlamentu Słowacji Andrejem Danko. Współpraca polityczna, wojskowa i gospodarcza – to w skrócie główne tematy rozmów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z Prezydentem, Premierem i Przewodniczącym Rady Narodowej Słowacji. Dwudniowa wizyta obfitowała w ważne deklaracje i decyzje wzmacniające dwustronną kooperację Warszawy i Bratysławy. – Ożywienie współpracy polsko-słowackiej jest bardzo widoczne, szczególnie w ostatnich latach. Dotyczy nie tylko parlamentów, ale także samorządów oraz infrastruktury. Najlepszym przykładem jest Via Carpatia, jedna z kluczowych inwestycji w obu krajach – powiedział Marek Kuchciński.

Bratysławabra2 brat

Wraz z przewodniczącym Danko marszałek Kuchciński złożył również wieńce pod symboliczną Bramą Wolności upamiętniającą tych, którzy stracili życie w czasach komunizmu w trakcie prób przedostania się przez „żelazną kurtynę” do „wolnego świata”

środa, 21 lutego

 • Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Republiki Greckiej Panosem Kammenosem. Głównym tematem rozmów polityków było bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

KKB_0083

 • Spotkanie z Prezesem PAN prof. Jerzym Duszyńskim

czwartek, 22 lutego

 • Spotkanie z prof. Rafałem Surą
 • Spotkanie z Kazimierzem Kujdą

 niedziela, 25 lutego

 • XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne „Krynica-Zdrój 2018″. – Jesteśmy tu dziś razem dla podkreślenia naszej wspólnoty oraz dla wyrażenia szacunku dla wszystkich naszych rodaków na całym świecie, a jest nas ponad 60 mln. Wyróżniamy się m.in. tym, że tylko my używamy tego pięknego określenia: Polonia, gdy mówimy o naszym narodzie – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając zimowe igrzyska. 

80bbc7c3a4caeb0bd32eb5615dc2f8f3

 • LIST: XXXVII rocznica porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

List marszałka Sejmu z okazji XXXVII rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

 • LIST: Obchody 187. Rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską

Obchody 187. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską

poniedziałek, 26 lutego

 • Kierownictwo Kancelarii Sejmu

wtorek, 27 lutego

 • Prezydium Sejmu
 • Konwent Seniorów
 • Kierownictwo Kancelarii Sejmu
 • 59. posiedzenie Sejmu

58 a

środa, 28 lutego

 • Prezydium Sejmu
 • Konwent Seniorów
 • Lunch roboczy z Przewodniczącym litewskiego Seimasu
 • Głosowania. Podczas 59. posiedzenia Sejm uchwalił pięć ustaw – o komornikach sądowych (druk pierwotny nr 1582) i ustawę o kosztach komorniczych (druk pierwotny nr 1582). Nowe przepisy przewidują m.in. jedną 10 proc. opłatę egzekucyjną i wprowadzają obowiązek nagrywania wszystkich czynności egzekucyjnych. Uwzględnione poprawki przewidują też, że w wypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie pobierał opłatę od wierzyciela w wysokości 8 proc. egzekwowanego świadczenia. W związku z tym komornik nie będzie pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę wyegzekwowaną wcześniej zwracać będzie dłużnikowi. Zgodnie z przyjętymi poprawkami, przepisy obu ustaw mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.
 • Uroczysty koncert z okazji 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej

VP koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści