ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Shrnutí měsíce: únor

ZPRÁVA O ČINNOSTI PARLAMENTU - okres č. 22

Předseda polského Sejmu Marek Kuchciński

ÚNOR

 

Čtvrtek, 1. února

 • Berlín: setkání s předsedou Spolkového sněmu Wolfgangem Schaeublem. - Pro nás politiky je vícegenerační přístup o tom, abychom ze známé minulosti vyvodili co nejvhodnější závěry a na nich postavili dobrou budoucnost," řekl maršál Marek Kuchciński. Tématem rozhovorů politiků byla současná situace v Evropské unii a vztahy mezi Polskem a Německem. Během své návštěvy Berlína se předseda Sejmu setkal s polskou komunitou a navštívil muzeum "Topografie teroru", které dokumentuje mechanismy a zločiny spáchané Němci během druhé světové války v Evropě.

KU283206

Neděle, 4. února

 • Ustrzyki Górne: 2. memoriál Aleksandra Ostrowského v alpském lyžování. Aleksander Ostrowski byl záchranářem GOPRu Bieszczady, členem Klubu vysokohorské turistiky v Krakově a lyžařským instruktorem Polského lyžařského svazu. Kombinoval vysokohorské lezení se skialpinismem, tedy vysokohorským lyžováním. U příležitosti 65. výročí GOPRu obdržel maršál sošku.

 b4

Úterý, 6. února

 • Předsednictvo Sejmu
 • Konvent seniorů
 • 58. zasedání Sejmu
 • Slavnostní vyhlášení "Muže roku" v Zóně svobodného projevu. Během slavnostního večera byly předány ceny svatého Řehoře I. Velikého, Člověka roku klubů "Gazeta Polska" a cena k 25. výročí "Gazeta Polska". Jejich laureáty byli Andrzej Gwiazda, premiér Mateusz Morawiecki a bratři Lech a Jarosław Kaczyńští.

 gal

Foto: Beata Szydło, Instagram

Středa 7. února

 • Výstava "Na cestě k nezávislosti". Sté výročí znovuzrození polského státu je nejdůležitější událostí, kolem níž se točí naše kolektivní paměť. Maršálek Sejmu Marek Kuchciński, který výstavu zahájil, zdůraznil, že oslavy 100. výročí nezávislosti jsou příležitostí k prohloubení znalostí o cestách k naší nezávislosti, posilují smysl pro hodnotu nezávislého státu a připomínají, že nezávislost je třeba neustále střežit. Maršál uvedl, že je nesmírně důležité formovat vlastenecké postoje, posilovat smysl pro občanskou sounáležitost Poláků, prohlubovat chápání myšlenky polské státnosti, stejně jako poslání šířit znalosti o historii, zejména o jejích hrdinech.

KU286221-1024x683

 • Vedení Kanceláře Sejmu
 • Konvent seniorů
 • Setkání s ministrem životního prostředí Henrykem Kowalczykem
 • Setkání s poslanci z Podkarpatské Rusi

 Čtvrtek, 8. února

 • Předsednictvo Sejmu
 • Konvent seniorů
 • 58. zasedání Sejmu. Wacława Felczaka, o finanční podpoře vytváření sociálního bydlení, chráněného bydlení, nocleháren a domovů pro bezdomovce, o ochraně práv nájemníků, bytového fondu obce a o změnách občanského zákoníku a některých dalších zákonů, o ratifikaci Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Dánského království, o mikroorganismech a geneticky modifikovaných organismech. Díky novele zákona o prohlášení rozsudků vydaných proti osobám potlačeným za činnost ve prospěch nezávislé existence polského státu za neplatné budou moci děti vězněné se svými matkami za opoziční činnost v Polské lidové republice získat odškodnění a náhradu škody ze státní pokladny. Sejm rovněž vyslovil souhlas s ratifikací tzv. dodatku z Dohá ke Kjótskému protokolu prezidentem Polské republiky.

Poslanci Evropského parlamentu přijali usnesení o vyjednávání pravidel společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2020 a schválili vládní informace o opatřeních přijatých v letech 2015 a 2016 ve prospěch osob se zdravotním postižením.

58

 • Setkání s předsedou španělského Senátu. Evropskou unii je třeba posílit a toto posílení by mělo vzejít od zemí, které ji tvoří, shodli se předseda Sejmu Marek Kuchciński a předseda španělského Senátu Pío García-Escudero Márquez. Setkání bylo záminkou k jednání o společných politických a hospodářských iniciativách. Márquez zdůraznil, že pro španělské podnikatele je Polsko centrem, kde se vyplatí investovat a rozvíjet své podnikání. Účastníci rozhovoru se rovněž zabývali otázkou současné a budoucí podoby Evropské unie a shodli se na tom, že hodnoty, na nichž byla EU vybudována, nesmí být opuštěny.

h1

 Pátek, 9. února

 • Setkání s Marianem Żołyniakem, viceprezidentem polské plynárenské společnosti

Sobota, 10. února

 • 94. smolenská měsíční vzpomínková akce. Oslavy začaly v 8 hodin ráno mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Josefa Snoubence ve Varšavě. Jarosław Kaczyński se také věnoval otázce nazývání koncentračních táborů "polskými tábory smrti" a polsko-izraelskému konfliktu. - Musíme být rozhodní, musíme být tvrdí. Musíme hájit pravdu o tom, co se stalo v Polsku za druhé světové války," řekl prezident.

94-miesiecznica-smolenska_R. Ostrowski East news

Neděle, 11. února

 • Maršál Marek Kuchciński byl vyznamenán zlatou medailí "Srdce za srdce". V zastoupení maršála převzal medaili senátor Marek Pęk.

Dopis předsedy Sejmu Zlatá medaile Srdce za srdce

 Pondělí 12. února

 • Galavečer Man of Freedom 2017 Týdeník wSieci. Titul byl udělen soudkyni Ústavního soudu Julii Przyłębska

Úterý, 13. února

 • Setkání s profesorem Stanisławem Baji a Annou Bieleckou na Akademii výtvarných umění
 • Setkání s Władysławem Ortylem, maršálkem Podkarpatské Rusi
 • Setkání k virtuálnímu muzeu, spolupráce Kanceláře Sejmu a společnosti Google Polsko
 • Setkání se zástupcem nakladatelství Svatý Filip Apoštol z Čenstochové. Přednášejícímu byla předána "Velká vlastenecká kniha".

DSCF8685DSCF8707

Středa 14. února

 • Setkání s předsedou francouzského Senátu Gerardem Lacherem. Předseda Sejmu Marek Kuchciński zdůraznil potřebu zintenzivnit spolupráci mezi polským a francouzským parlamentem a vytvořit fórum pro spolupráci mezi parlamenty, skupinami přátelství nebo experty. Předseda francouzského Senátu podpořil myšlenku fóra pro diskusi o citlivých tématech, ať už v rámci polsko-francouzského dialogu nebo Výmarského trojúhelníku. Souhlasil s tím, že půjde o rychlou iniciativu, kterou okamžitě předloží francouzskému Senátu. Poukázal na to, že by bylo dobré pochopit rozsah pravomocí parlamentů nikoli prostřednictvím mediálních překladů, ale přímých kontaktů.

DSCF8785 francuz flagi

 • Setkání s rakouským velvyslancem J. E. Wernerem Almhoferem. Během setkání se mimo jiné hovořilo o udržitelném rozvoji Evropské unie - různých, ale rovnoprávných zemí. Předseda Sejmu zdůraznil potřebu reformy soudnictví v Polsku po vzoru západoevropských zemí a potřebu lepšího toku informací, neboť především dezinformace vedou k chybnému hodnocení stavu právního státu v Polsku. Předseda rovněž zdůraznil potřebu zintenzivnit kontakty mezi parlamenty, včetně Rakouska ve formátu Visegrádské skupiny. Velvyslanec v březnu oznámil založení rakousko-polské parlamentní skupiny přátelství. 

aA

 • Setkání s odborníky

 Čtvrtek, 15. února

 • Setkání s panem Markem Matraszkem

Sobota, 17. února

 • 20. konference Karpatská Evropa, Przemyśl. - V posledním desetiletí minulého století jsme zahájili rekonstrukci střední Evropy a rozhodli jsme se využít tento čas k tomu, abychom ukázali její potenciál, potenciál Karpat, a dali naší části Evropy novou dynamiku," řekl při zahájení konference předseda Sejmu Marek Kuchciński. Na pěti tematických panelech vystoupili místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki, ministr zahraničních věcí Jacek Czaputowicz, ministr investic a rozvoje Jerzy Kwieciński, náměstek ministra rozvoje Adam Hamryszczak a ministr infrastruktury Andrzej Adamczyk. Mezi panelisty a hosty byli také poslanci a akademici z Maďarska, Ukrajiny, Slovenska a Bulharska.

EK lampa EK

Úterý, 20. února

 • Bratislava, setkání s předsedou slovenského parlamentu Andrejem Dankem. Politická, vojenská a hospodářská spolupráce - to jsou ve zkratce hlavní témata jednání předsedy Sejmu Marka Kuchcińského s prezidentem, premiérem a předsedou Národní rady Slovenska. Dvoudenní návštěva byla plná důležitých prohlášení a rozhodnutí, která posílila dvoustrannou spolupráci mezi Varšavou a Bratislavou. - Oživení polsko-slovenské spolupráce je velmi patrné zejména v posledních letech. Netýká se to jen parlamentů, ale také místních samospráv a infrastruktury. Nejlepším příkladem je Via Carpatia, jedna z klíčových investic v obou zemích," řekl Marek Kuchciński.

Bratysławabra2 brat

Maršál Kuchcinski spolu s předsedou Danko položil věnce k symbolické Bráně svobody, která připomíná ty, kteří za komunismu přišli o život při pokusu dostat se přes "železnou oponu" do "svobodného světa".

Středa 21. února

 • Ssetkání s ministrem národní obrany Řecké republiky Panosem Kammenosem. Hlavním tématem diskuse mezi politiky byla bezpečnost vnějších hranic Evropské unie.

KKB_0083

 • Setkání s prezidentem Polské akademie věd, Prof. Jerzym Duszyńskim

Čtvrtek, 22. února

 • Ssetkání s profesorem Rafalem Surou
 • Ssetkání s Kazimierzem Kujdou

 Neděle, 25. února

 • 13. světové polské zimní hry "Krynica-Zdrój 2018″. - Sešli jsme se tu dnes, abychom zdůraznili naši sounáležitost a vyjádřili úctu všem našim krajanům na celém světě, kterých je více než 60 milionů. Vynikáme mimo jiné tím, že jako jediní používáme tento krásný termín: Polonia, když mluvíme o našem národě," řekl předseda Sejmu Marek Kuchciński při zahájení zimních her. 

80bbc7c3a4caeb0bd32eb5615dc2f8f3

 • DOPIS: XXXVII. výročí dohod z Rzeszowa a Oustrzyc

Dopis předsedy Sejmu u příležitosti XXXVII. výročí dohod z Rzeszowa a Oustrzyc

 • DOPIS: Připomínka 187. výročí bitvy u Olszynky Grochowské

Připomínka 187. výročí bitvy u Olszynky Grochowské

Pondělí 26. února

 • Vedení Kanceláře Sejmu

Úterý, 27. února

 • Předsednictvo Sejmu
 • Konvent seniorů
 • Vedení Kanceláře Sejmu
 • 59. zasedání Sejmu

58 a

Středa, 28. února

 • Předsednictvo Sejmu
 • Konvent seniorů
 • Pracovní oběd s předsedou litevského Seimasu
 • Hlasy. Na 59. schůzi Sejm schválil pět zákonů -. o soudních exekutorech (původní tisk č. 1582) a zákon o nákladech soudních exekutorů (původní tisk č. 1582). Nová ustanovení mimo jiné stanovují jednotný 10% poplatek za vymáhání a zavádějí povinnost zaznamenávat všechny exekuční úkony. Uvažované změny rovněž stanoví, že v případě neúčelného zahájení exekučního řízení bude soudní exekutor účtovat věřiteli odměnu ve výši 8 % z vymáhaného plnění. Soudní exekutor proto nebude od dlužníka poplatek vybírat a dříve vymožený poplatek bude dlužníkovi vrácen. Podle přijatých změn mají ustanovení obou zákonů vstoupit v platnost 1. ledna 2019.
 • Slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí obnovení nezávislosti Litevské republiky

VP koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah