POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 57. posiedzenia Sejmu RP

Sejm uchwalił w piątek pakiet ustaw dot. zmian w prawie
gospodarczym:

Prawo przedsiębiorców – najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu. Wprowadza ona m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Kolejne rozwiązanie to tzw. ulga na start – początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm, zakłada ustawa o Rzeczniku MŚP, która składa się na pakiet Konstytucji Biznesu.

O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakłada ona możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców – osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo.

O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie. Celem ustawy jest zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, w myśl której premier będzie nadzorował politykę mieszkaniową państwa, a sprawy związane z estetyką przestrzeni publicznej będą należały do kompetencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Sejm uchwalił ustawę o straży marszałkowskiej, która ma zwiększyć bezpieczeństwo przebywających na terenie Parlamentu, nadającą przywileje służb mundurowych, zastąpi BOR podczas rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego. SM otrzyma także prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ponadto strażnik będzie mógł wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej.

Sejm przyjął ustawę o ochronie zwierząt, zaostrzającą kary za znęcanie i wydającą zakaz posiadania zwierząt dla oprawców.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz likwidację rejestru dłużników niewypłacalnych.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Ma ona m.in. zapewniać mieszkańcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki, w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego.

Sejm przyjął informację MSWiA na temat osób i organizacji, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.

Sejm przyjął ustawę ws. kar za słowa „polskie obozy śmierci”, oraz ws. negowania zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów, czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności.

Sejm powołał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Jarosław Wyrembak zajmie miejsce w TK zmarłego Henryka Ciocha.

Ponadto Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

fot. Paweł Kula/ Sejm

KU281458

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści