POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 55. i 56. posiedzenia Sejmu

Podczas 55. posiedzenia Sejm uchwalił pięć ustaw.

1. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt dotyczy określenia szczególnych zadań organów administracji publicznej związanych z organizacją dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

2. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa zmierza do wskazania wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o płatność co ma przyczyniać się do zwiększenia ilości składania tych w postaci elektronicznej;

3. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Skraca ona z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji płacowej zleceniobiorców oraz zmienia zasadę wypłacania wynagrodzeń przez pracodawców – preferowana będzie forma bezgotówkowa;

4. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw.

Jej głównym celem jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań przed Komisją oraz zagwarantowanie ochrony przed eksmisją lokatorów.

5. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

Przewiduje ona powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką jedenastu Sądom Okręgowym, a także wprowadzenie przepisów usprawniających wykonywanie orzeczeń o odebraniu dziecka, określenie trybu uzyskiwania danych o potencjalnej rodzinie zastępczej i zasad przekazywania dzieci do pieczy zastępczej.

Ponadto posłowie dyskutowali nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, nowelizacją ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR, przyjęciu poprawek Senatu dotyczących nowelizacji prawa wyborczego. Do prac komisji skierowano projekt ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Odrzucono zaś projekt nowelizujący prawo aborcyjne, m.in. liberalizując możliwość usuwania ciąży.

Sejm uczcił również minutą ciszy pamięć zmarłego prof. Bogusława Banaszaka – konstytucjonalistę i sędziego Trybunału Stanu, członka sejmowego Zespołu Ekspertów ds. Problematyki TK, autor licznych opinii prawnych dla Sejmu.

Podczas 56. posiedzenia Sejm przyjął ustawę budżetową. 

Ustawa podnosi wydatki m.in. na zrównoważony rozwój, obronność, służbę zdrowia, obronność, edukację, rolnictwo czy kulturę. Środki uwzględniają również wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz programy Rodzina 500 Plus oraz Mieszkanie Plus.

fot. Paweł Kula, Rafał Zambrzycki

KU277337KU277305 KU277318 RZ__0088 RZ__0110 RZ__0467KU277684

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści