POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Plan pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

Plan pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

Lp.Termin posiedzeniaTemat posiedzeniaMateriały przedstawia
1.2.3.4.
1.wrzesieńPierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Spraw Zagranicznych
2.wrzesieńInformacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii oraz perspektyw rozwoju polsko – brytyjskiej współpracy politycznej i gospodarczej po Brexicie.Minister Spraw Zagranicznych Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
3.październikInformacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat kryzysu na Białorusi i sytuacji Polaków tam mieszkających, w kontekście polityki Unii Europejskiej i działań OBWE.Minister Spraw Zagranicznych Ośrodek Studiów Wschodnich
4.październikDyskusja na temat programu Partnerstwa Wschodniego oraz sytuacji w państwach objętych tym programem. Perspektywy rozwoju współpracy w ramach programu „Lubelska Czwórka”.Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Europy Środkowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
5.październikRozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych budżetu państwa na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.dysponenci części budżetowych i planów finansowych, NIK
6.listopadDyskusja na temat współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza w zmieniającym się kontekście geopolitycznym. Współpraca parlamentarna i perspektywy rozwoju wymiaru parlamentarnego TrójmorzaInstytut Europy Środkowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
7.listopadInformacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stosunków polsko – francuskich oraz polsko – niemieckich. Perspektywy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.Minister Spraw Zagranicznych Instytut Zachodni Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
8.listopadDyskusja na temat polskiej polityki zagranicznej w kontekście aktualnych relacji między Stanami Zjednoczonymi, Republiką Federalną Niemiec i Federacją Rosyjską.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Zachodni
9.grudzieńInformacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat realizacji Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2017-2021 w kontekście zmian klimatu. Polska polityka wobec regionu Arktyki.Minister Spraw Zagranicznych
10.grudzieńInformacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat założeń polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r.Minister Spraw Zagranicznych, Pełnomocnik ds. polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści