DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Plán práce Výboru pre zahraničné veci na obdobie od 1. augusta do 31. decembra 2021.

Plán práce Výboru pre zahraničné veci na obdobie od 1. augusta do 31. decembra 2021.

Lp.Dátum stretnutiaPredmet stretnutiaMateriál predstavuje
1.2.3.4.
1.SeptemberPrvé čítanie vládneho návrhu zákona o ratifikácii Zmluvy medzi Poľskou republikou a Bieloruskou republikou o sociálnom zabezpečení, podpísanej 13. februára 2019 vo Varšave.Ministerka pre rodinu a sociálnu politiku, minister zahraničných vecí
2.SeptemberInformácie ministra zahraničných vecí o situácii v Spojenom kráľovstve a perspektívach rozvoja poľsko-britskej politickej a hospodárskej spolupráce po brexite.Minister zahraničných vecí Minister pre rozvoj, prácu a technológie
3.OktóberInformácie ministra zahraničných vecí o kríze v Bielorusku a situácii Poliakov žijúcich v tejto krajine v kontexte politiky Európskej únie a činnosti OBSE.Minister zahraničných vecí Centrum pre východné štúdie
4.OktóberDiskusia o programe Východného partnerstva a situácii v krajinách, na ktoré sa tento program vzťahuje. Perspektívy rozvoja spolupráce v rámci programu "Lublinská štvorka".Centrum východných štúdií, Inštitút pre strednú Európu, Poľský inštitút medzinárodných vzťahov
5.OktóberPosúdiť štátny rozpočet na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2022 a vydať k nemu stanovisko Výboru pre verejné financie.správcovia rozpočtových častí a finančných plánov, NIK
6.NovemberDiskusia o spolupráci v rámci trojstrannej iniciatívy v meniacom sa geopolitickom kontexte. Parlamentná spolupráca a perspektívy rozvoja parlamentného rozmeru trojstrannej spolupráceInštitút pre strednú Európu, Centrum východných štúdií, Poľský inštitút medzinárodných vzťahov
7.NovemberInformácie ministra zahraničných vecí o poľsko-francúzskych a poľsko-nemeckých vzťahoch. Perspektívy spolupráce v rámci Weimarského trojuholníka.Minister zahraničných vecí Západný inštitút Poľský inštitút pre medzinárodné záležitosti
8.NovemberDiskusia o poľskej zahraničnej politike v kontexte súčasných vzťahov medzi Spojenými štátmi, Spolkovou republikou Nemecko a Ruskou federáciou.Poľský inštitút medzinárodných vzťahov, Centrum východných štúdií, Západný inštitút
9.DecemberInformácia ministra zahraničných vecí o implementácii Stratégie poľskej zahraničnej politiky na roky 2017-2021 v kontexte zmeny klímy. Poľská politika voči arktickému regiónu.Minister zahraničných vecí
10.DecemberInformácia ministra zahraničných vecí o predpokladoch poľského predsedníctva v OBSE v roku 2022.Minister zahraničných vecí, splnomocnený zástupca poľského predsedníctva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah